Wydłużanie kończyn aparatem zewnętrznym

W pierwszym etapie wydłużania kości wykonujemy przecięcie warstwy korowej kości, pozostawiając nienaruszony szpik kostny i montujemy aparaty do wydłużania. W drugim etapie czekamy 2 tygodnie aby zapoczątkowały się procesy naprawcze między odłamami. Po dwóch tygodniach zaczynamy trzeci etap – etap wydłużania. Długość etapu wydłużania zależy od wielkości wydłużenia kości, gdyż kość wydłużamy 1 mm dziennie. Raz w tygodniu spotykamy się na konsultacji w celu oceny regeneratu w obrazie ultrasonograficznym, stopnia jego ukrwienia, który determinuje dalszy etap wydłużania. Jeżeli w obrazie USG regenerat ma ubytki brzeżne zwalniamy proces wydłużania do 0,5 mm dziennie, a jeżeli procesy przebudowy regeneratu kostnego są zbyt szybkie przyspieszamy proces wydłużania.

Po wydłużeniu kończyny zaczynamy czwarty etap, etap przebudowy regeneratu w pełnowartościową kość, która posiada już wszystkie warstwy. Długość etapu przebudowy zależy od wcześniej wspomnianych proporcji długości kości do wielkości wydłużenia oraz procesów osteogenezy (przebudowy kości), który przebiega różnie u każdego pacjenta, okres ten może trwać od kilku miesięcy do roku czasu. W tym czasie pacjent chodzi w aparatach do wydłużania, które na tym etapie mają funkcję stabilizującą kość. Proces przebudowy możemy przyspieszyć podając w regenerat komórki macierzyste. Noszenie aparatów do wydłużania możemy także skrócić zakładając śródszpikową stabilizację kości.

W trakcie całego procesu wydłużania i przebudowy regeneratu pacjent wykonuje w domu ćwiczenia, które zapobiegają skróceniu mięśni i przykurczom stawów. Pacjent porusza się o kulach łokciowych, długość tego okresu jest indywidualna dla każdego pacjenta.

Wydłużanie podudzia

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne

Click edit button to change this text.