Non vivere, sed valere vita

– Nie życie, lecz zdrowie jest życiem

Sala operacyjna i sprzet operacyjny najnowszej generacji

Przyjazna kolorystyka sali operacyjnej znacznie zmniejsza stres przedoperacyjny. Zawieszony na mostach, wysokiej klasy sprzęt medyczny renomowanych firm, sprzyja ergonomii wykonywanych operacji.

Nawiew laminarny tworzący wokół pacjenta i zespołu operacyjnego idealnie czyste powietrze, stanowi skuteczną ochronę przeciwbakteryjną, eliminując powikłania i gwarantując tym samym bezpieczeństwo zabiegu. Pole operacyjne oświetlają lampy z widmem światła dziennego, wiernie odtwarzając kolory w polu operacyjnym, co znacznie ułatwia ocenę stanu tkanek.

W czasie operacji podczas znieczulenia specjalny aparat kontroluje i wspomaga wszystkie parametry życiowe pacjenta gwarantując mu bezpieczeństwo. Do operacji wykorzystujemy koagulację laserową co znacznie przyśpiesza gojenie ran pooperacyjnych i skraca czas zabiegu.

Nowoczesne metody leczenia

Przy rekonstrukcjach małych stawów rąk i stóp stosujemy implanty z własną pamięcią, które przechodząc do pierwotnego kształtu stabilizują odłamy kostne.
Małoinwazyjne, endoskopowe operacje kręgosłupa, z wykorzystaniem nowej generacji sprzętu endoskopowego, znacznie zmniejszają uszkodzenie tkanek w czasie operacji, pozwalają na szybką rehabilitację i powrót do prawidłowego funkcjonowania.

Małoinwazyjne operacje wymiany stawu biodrowego i kolanowego z wykorzystaniem, techniki komputerowej i drukarki 3D, pozwalają na odtworzenie prawidłowego kształtu stawu i skrócenie czasu operacji oraz szybszy powrót do pełnej aktywności.

Po leczeniu operacyjnym do stawu podajemy autologicznie kondycjonowaną surowicę lub mezenchymalne komórki macierzyste, uzyskane z krwi pacjenta, które znacznie przyśpieszają gojenie rany i zmniejszają odczyny pooperacyjne w stawach.