Kwalifikacja do operacji

Z pacjentem zakwalifikowanym do operacji lekarz prowadzący omawia szczegółowo plan operacji oraz wynikające z danego typu operacji mogące wystąpić powikłania oraz przebieg okresu pooperacyjnego. Następnie Pacjent otrzymuje od lekarza prowadzącego wykaz badań, jakie należy wykonać co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem operacji i dostarczyć je do lekarza drogą mailową lub osobiście.

Po zapoznaniu się lekarza prowadzącego z wynikami badań pacjent otrzymuje kontakt telefoniczny do lekarza anestezjologa, w celu omówienia procedury znieczulenia.

Zabieg operacyjny

Pacjent na leczenie operacyjne przychodzi w dniu operacji na czczo (6 godzin przed operacją pacjent nic nie może pic ani jeść). Prosimy o niemalowanie paznokci i zmycie makijażu. Po przybyciu do kliniki pacjent otrzymuje dokumentację, którą należy przeczytać ze zrozumieniem, wypełnić i podpisać.

Przed operacją pielęgniarka pooperacyjna zabiera pacjenta, który przebiera się w rzeczy jednorazowego użytku i przechodzi na salę pooperacyjną gdzie otrzymuje dożylnie płyny fizjologiczne i antybiotyk.

Po otrzymaniu niezbędnych leków pacjent przechodzi z pielęgniarką na salę operacyjną gdzie bierze go pod opiekę zespół anestezjologiczny. Anestezjolog wykonuje procedurę znieczulenia, która została wcześniej dokładnie omówiona z pacjentem.

Podczas zabiegów operacyjnych stosowane są następujące procedury znieczulenia: znieczulenie miejscowe nasiękowe nerwów obwodowych uzupełnione sedacją lub znieczulenie miejscowe plus ogólne, które wykonujemy przy operacjach kręgosłupa, kompleksu barkowego i stawu biodrowego.

Opieka pooperacyjna

Po operacji pacjent przewożony jest na salę pooperacyjną gdzie przebywa pod opieką pielęgniarki pooperacyjnej do czasu wypisu z kliniki i lekarza prowadzącego do godziny 21:00. Po wyjściu do domu pacjent ma kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym i anestezjologiem. Kontrole pooperacyjne są ustalane indywidualnie.

Rehabiliatcja

Pacjenci operowani w naszej klinice mają ustalany indywidualny program rehabilitacji pooperacyjnej, który tworzony jest przez lekarza prowadzącego i operatora.

.

ZGODY NA ZABIEG OPERACYJNY:

 

Warte szczególnej uwagi:

Endoproteza kolana

Operacja haluksa