Kriolezja

Kriolezja (krioanalgezja, krioneuroablacja) jest zabiegiem, którego celem jest czasowe wyłączenie funkcji czuciowych wybranych struktur obwodowego układu nerwowego przy zastosowaniu niskich temperatur. Jest funkcjonalnym odpowienikiem blokad nerwowych, pozbawionym działania ubocznego i ogólnoustrojowego. Jest zabiegiem z wyboru u pacjentów z rozrusznikiem serca, których stan może nie pozwalać na blokady farmakologiczne. Może być stosowany jako element wspomagający rehabilitację.

Kriolezja  jest metodą leczenia p/bólowego, której czynnikiem działającym na unerwienie  czuciowe poszczególnych części ciała jest temperatura  /–70 stopni/.

Każda część naszego ciała jest unerwiona przez nerwy czuciowe, które wywołują  odczucie bólu w trakcie zmian chorobowych w obrębie stawów, ścięgien, mięśni.  Działanie na nerwy czuciowe niską temperaturą wywołuje przerwanie przewodnictwa, wywołuje efekt p/bólowy, do czasu regeneracji nerwu, gdyż proces kriolezji jest odwracalny.

Ból kręgosłupa jest wywołany zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie dysków, stawów międzykręgowych, więzadeł, który eleminujemy przez działanie niską temperaturą na unerwienie sinuwertebralne. Są to nerwy które odchodzą od korzeni rdzeniowych,  unerwiają czuciowo poszczególne części kręgosłupa i stawów.

kriolezja_01

Rys. 1. w odcinku szyjnym

Rys. 2. w odcinku lędźwiowym

Rys. 2. w odcinku lędźwiowym

Odwracalne zablokowanie nerwów sinuwertebralnych nie powoduje jakichkolwiek zaburzeń motorycznych, tylko ustąpienie dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Rys. 3. działanie niskiej temperatury na nerw

Rys. 3. działanie niskiej temperatury na nerw

wykonujemy na sali operacyjnej w sterylnych warunkach, zmniejszając możliwość powikłań i zakażeń.

Zabieg polega na znieczuleniu miejscowym okolicy wprowadzenia aplikatora, znacznie zmniejszając przykre odczucia pacjenta w trakcie zabiegu. Aplikator wprowadzamy przezskórnie w okolice nerwu i zamrażamy go.

Jeden punkt mrozimy 2 razy po 2 minuty. Cały zabieg trwa od 30 minut do godziny (zależy od ilości punktów). Po zabiegu pacjent leży na sali pooperacyjnej do 30 minut i wraca do domu do codziennych czynności.

Warte szczególnej uwagi:

Orthokine

Leczenie operacyjne