Szanowni Państwo dokumentację medyczną udostępniamy w formie kserokopii lub kopii. Nie wydaje się oryginałów dokumentacji.
Dokumentację medyczną wydaje się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. (na podstawie art. 26 pkt.1 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Rodzice zastępczy i adopcyjni muszą przedstawić ksero postanowienia sądowego.
Czas oczekiwania na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej wynosi 14 dni.

Wypełnione formularze złożyć można:

 • Osobiście
 • Pocztą na adres placówki:
  TRIGON ORTHOPEDIA,
  ul. Dereniowa 2c/226,
  02-776 Warszawa
 • Mailem na adres: operacje@trigonorthopedia.pl

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, do wniosku o wydanie dokumentacji musi być dołączone upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Formularz upoważnienia jest dostępny w tych samych miejscach co wniosek o udostępnienie dokumentacji.

 1. Po wykonaniu kopii dokumentacji placówka telefonicznie informuje wnioskodawcę o możliwości odbioru.
 2. Kserokopie odbiera się w siedzibie w dni robocze w godzinach od 13 do 20

ZAŁĄCZNIKI:

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne