how to write an essay british council https://paperhelp.nyc/ how to write cv for work
how to write an essay guidelines https://www.paperhelp.nyc/ how to write email unable to attend interview
how to write an essay with examples https://freeessaywriter.org how to write a cover letter nursing student
Goldic

Goldic

Przedłużający się okres życia wymaga przyhamowania procesów starzenia się naszego organizmu, aby jak najdłużej utrzymać pełną sprawność, a co za tym idzie radość z życia w wieku dojrzałym.

Dlatego szukając nowych technologii kierujemy się̨ wizją organizmu jako złożonego i zintegrowanego systemu.  Celem jest dokonanie pozytywnych zmian na poziomie molekularnym komórek, tkanek i narządów w celu uzyskania odpowiednich reakcji organizmu, takim czynnikiem fizjologicznym jest Gasoline, który otrzymujemy z krwi ludzkiej, a następnie namnażamy w trakcie 24 godzinnej inkubacji i podajemy w struktury układu kostno-stawowo-mięsniowego w celu zahamowania procesów starzenia się i pobudzeniu procesów regeneracyjnych.

Procedury regeneracyjne w krótce staną się normą, a nie wyjątkiem, gdzie każdy będzie mieć́ dostęp do najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych metod leczenia.

ZŁOTO JAKO LEK

Goldic - Złoto jako lek

Goldic – Złoto jako lek

Jest to jeden z najstarszych leków w historii ludzkości. „Aurum metalicum”, „Metal światła”.

Naukowcy potrafią̨ już̇ jednoznacznie wyjaśnić́, dlaczego metal ten posiada właściwości lecznicze. Szwedzcy i Amerykańscy badacze odkryli, że złoto w niewielkich dawkach ma regulujący wpływ na ludzki układ odpornościowy.

Efekt złota jest dobrze znany i został dostatecznie udokumentowany w reumatologii.

Mimo iż właściwości złota koloidalnego były badane od ponad wieku, ich zastosowanie jako czynników wewnątrzkomórkowych w żywych komórkach zostało odkryte dopiero kilka lat temu.

Zasadniczo badania te wzmocniły podstawową koncepcję leżącą u podstaw technologii, zgodnie z którą skład, konstrukcja powierzchni, wielkość́, porowatość́ i kształt mają decydujące znaczenie dla właściwości materiałów, przekładając się̨ na wyjątkową zdolność́ do interakcji z systemem biologicznym, takim jak komórka.

W związku z tym, technologia GOLDIC® opiera się na  umożliwieniu kontaktu endogennych krwinek i specjalnie zaprojektowanych cząstek złota poza organizmem. Analiza działania złota w różnych fazach reakcji immunologicznej wskazuje, iż̇ złoto odgrywa ważną rolę już̇ w inicjacji, a mianowicie w wychwytywaniu i prezentacji obcych antygenów. W ten sposób złoto jest pobierane przez makrofagi i przechowywane w lizosomach, które nazywane są̨ aureosomami, gdzie złoto hamuje przetwarzanie antygenów.

Dzięki różnicowaniu i aktywowaniu lokalnych komórek macierzystych, regeneracji strukturalnych przyczyn urazów i stanów zapalnych, zachodzić́ może bardziej naturalny proces regeneracyjny.

Opatentowana technologia GOLDIC® wykorzystuje specjalny filtr, aby zapobiec przedostawaniu się tych zaprojektowanych cząstek złota do organizmu pacjenta wraz z przetworzoną surowicą.

Wieloletnie badania wykazały, że specjalnie zaprojektowane cząsteczki złota prowadzą do reakcji tkankowej w połączeniu z krwią pacjenta. Bezpieczeństwo i skuteczność GOLDIC® zostały zweryfikowane klinicznie. Jest to szczególny rodzaj MEDYCYNY ZINDYWIDUALIZOWANEJ.

PROCESY REGENERACYJNE W NASZYM ORGANIZMIE SĄ MOŻLIWE

Goldic - procesy regeneracyjne

Goldic – procesy regeneracyjne

Regeneracja znaczy „ponowne narodziny”. W medycynie termin ten odnosi się do funkcjonalnej i morfologicznej odnowy uszkodzonej tkanki lub narządu poprzez tworzenie nowych komórek. Wywodzi się z łacińskich słów:

re- = znów, na nowo, generare = płodzić, wytwarzać́

Regeneracja może być kompletna (restitutio ad integrum) lub niekompletna (reparatio). Zdolność do regeneracji tkanki zależy od zdolności jej komórek do dzielenia.

Naprawa (Reparation). W medycynie termin „Re- paratio” oznacza uzdrowienie uszkodzonych tkanek poprzez tworzenie się blizn lub granulację. Istnieje różnica między naprawą „Reparatio” a regeneracją „Restitutio ad integrum”, która oznacza całkowitą restytucję funkcji tkanki bez uszkodzeń.

„Medycyna regeneracyjna” jest nową, obiecującą dziedziną współczesnej medycyny, której celem jest odejście od standardowych form medycyny na rzecz medycyny „regenerującej”, by osiągnąć́ trwałe zmiany strukturalne tkanek.

Głównym celem medycyny regeneracyjnej jest pobudzenie procesu regeneracyjnego na poziomie komórkowym.

Po latach badań podstawowych medycyna regeneracyjna staje się obecnie cennym narzędziem w leczeniu wielu schorzeń klinicznych, zarówno poważnych urazów, jak i chorób przewlekłych.

ZAPALENIE

Goldic-zapalenie

Goldic-zapalenie

Pierwotne przewlekłe stany zapalne nie powstają natomiast w wyniku ostrych stanów zapalnych. Pierwotne przewlekłe stany zapalne obejmują̨ choroby autoimmunologiczne (np. idiopatyczne zapalenie stawów, reumatyzm,  łuszczyca stawowa, itp.), powodując znacznie szybsze starzenie się stawów, ścięgien i mięśni.

Choroby autoimmunologiczne odgrywają szczególną rolę, ponieważ̇ układ odpornościowy atakuje i uszkadza własny organizm. W chorobie autoimmunologicznej organizm walczy błędnie z samym sobą. Choroby te mogą wpływać na każdy układ narządów w organizmie i w związku z tym wywoływać zupełnie inne obrazy kliniczne.

GOLDIC® CO TO JEST?

GOLDIC® jest technologią, której celem jest stymulowanie siły własnej organizmu w taki sposób, aby starzejąca się lub uszkodzona w wyniku przewlekłych zmian zapalnych, zraniona tkanka mogła zostać zregenerowana. Odbywa się to za pomocą cytokin autologicznych, przeciwzapalnych i regeneracyjnych (białko).

Gelsolina, G-CSF i SCGF-ß

G-CSF stymuluje przetrwanie i proliferację komórek progenitorowych, co pomaga w aktywacji lokalnych komórek macierzystych. Ponadto G-CSF wpływa również̇ na granulocyty (niektóre białe krwinki, składniki wrodzonego układu odpornościowego), ponieważ one również̇ posiadają̨ receptory G-CSF. Komórki te są aktywowane przez G-CSF i znajdują̨ chemotaktyczną ścieżkę do grup zakażonych, gdzie następnie wchłaniają i zabijają bakterie.

SCGF-ß jest białkiem wspomagającym podział komórek i różnicowanie krwinek (np. erytrocytów). SCGF-ß odgrywa decydującą̨ rolę w rozmnażaniu hematopo- etycznych komórek macierzystych (hematopoetyczne komórki macierzyste rezydują̨ w szpiku kostnym i mają unikalną zdolność́ do tworzenia wszystkich dojrzałych typów krwinek i tkanek) oraz niedojrzałych komórek progenitorowych.

Połączenie G-CSF i SCGF-ß prowadzi do emigracji dorosłych komórek macierzystych ze szpiku kostnego i do ich różnicowania tam, gdzie są one potrzebne.


WSKAZANIA

Terapia  GOLDIC® jest stosowana przy następujących schorzeniach:

  • Choroby stawu kolanowego, skokowego (ścięgno Achillesa), łokciowego (np. łokieć tenisisty, golfisty), barkowego (np. zapalenie kaletki maziowej barku), itp.
  • Urazy wieszadeł i mięśni
  • Neuralgie rzekomokorzeniowe i korzeniowe wywołane przepuklinami dysku
  • Zmiany zwyrodnieniowe stawów (ubytki niepełnościenne chrząstki, przerost błony maziowej, wysięki)
  • Ubytki chrząstki stawowej wywołane urazami
  • Entezopatie (np. entezopatia przyczepu prostownika i zginacza nadgarstka i palców, ostroga piętowa, choroba Haglunda, itp.)
  • Cysty i gangliony
  • Neuropatie uciskowe (bez zmian strukturalnych, pni nerwowych i zaburzeń przewodnictwa)
  • Po artroskopowych rekonstrukcjach w stawach i przeszczepie preparatów chrzęstnych w celu przyspieszenia procesu regeneracji (chrząstki).

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne