dr Daniel Kozyra

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. med. Daniel Kozyra jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował następnie w Szpitalu w Krakowie. Od 1987 roku równolegle podjął pracę w centrum Rehabilitacji STOCER im. Mariana Weissa w Konstancinie.
W 1989 pod opieką dr Andrzeja Giełżyńskiego uzyskał I stopień z Ortopedii i Traumatologii w CSK WAM w Warszawie u Profesora D. Tylmana.
W 1994 pod opieką dr Mieczysława Kowalskiego uzyskał tytuł Specjalisty z Ortopedii i Traumatologii w CSK WAM w Warszawie u Profesora D. Tylmana.
W 1998 Pod kierunkiem Prof. Jerzego Kiwerskiego uzyskał II stopień Specjalisty w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej w CSK WAM w Warszawie.

W latach 1992-2010 prowadził równolegle specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji dziecięcej, oraz dorosłych, na „Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej” – w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie oraz prywatną praktykę lekarską w Górze Kalwarii.
 Od 2010 roku prowadzi swoją Klinikę TRIGON ORTHOPEDIA w Warszawie. Pacjentów leczy od 1986 roku, 37 lat, w prywatnej klinice od 13 lat.

Brał udział w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą uzyskując certyfikaty między innymi; Arthrex International Hand Course – Munich, Surgical procedures in Knee osteotomies of The Knee Cadaver LAB. Training held at Nantes University Hospital Nantes France, Arthrex International Foot & Ankle Mega Cours Arthroscopy, Fore-,Mid-,and Hindfoot Surgery – Munich, Oxford Partial Knee instructional Cours  Held ln Oxford – United Kingdom, Liczne KurSy Kadawerowe w Centrum Edukacji Medycznej CEMED W Warszawie, Poznań Lab / Instytut Medycyny Praktycznej / między innymi: Całkowita protezoplastyka stawu skokowego, Arthrodesis and other selection procedures in The foot, Małoinwazyjnej leczenie zespołów bólowych kręgosłupa / DiscoGel /. Brał czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Posiada wielopoziomowe szkolenie z dziedziny Ultrasonografii Diagnostycznej i Ultrasonografii Interwencyjnej. Jest jednym z członków i Głównym Badaczem w badaniach klinicznych w zakresie wydłużania kości udowej za pomocą Śródszpikowego Gwoździa Dynamicznego. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego-Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego i Wojskowej Izby Lekarskiej

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne