dr Daniel Kozyra

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował następnie w Wojskowym Szpitalu w Krakowie. Od 1987 roku równolegle podjął pracę w centrum Rehabilitacji STOCER im. Mariana Weissa w Konstancinie.
W latach 1992-2010 prowadził równolegle prywatną, specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji dziecięcej, oraz dorosłych, na „Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej” – w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie oraz w Górze Kalwarii.
 Od 2010 roku prowadzi swoją Klinikę w Warszawie. 
Od blisko 25 lat zajmuje się ortopedią i ciągle podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności diagnostyczno-lecznicze w prowadzeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu.

W 1989 pod opieką dr Andrzeja Giełżyńskiego uzyskał I stopień z Ortopedii i Traumatologii w CSK WAM w Warszawie u Profesora D. Tylmana.
W 1994 Pod opieką dr Mieczysława Kowalskiego uzyskał tytuł Specjalisty z Ortopedii i Traumatologii w CSK WAM w Warszawie u Profesora D. Tylmana.
W 1998 Pod kierunkiem Prof. Jerzego Kiwerskiego uzyskał II stopień Specjalisty w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej w CSK WAM w Warszawie.

Specjalizacja z Chirurgii Urazowej Otopedii i Tarumatologii, Specjalizacja z Rehabilitacji Medycznej, wieloletnie doświadczenie, oznacza dla pacjentów TRIGON ORTHOPEDIA gwarancję najwyższych standardów opieki i usług z zakresu zabiegów operacyjnych jak i opieki pooperacyjnej.

Dr Kozyra uzyskał wiele prestiżowych dyplomów, ukończył specjalistyczne kursy, jest członkiem licznych konferencjii, sympozjów i kongresów naukowych jak m.in. VII Bielskie Sympozjum Naukowe nt. ,,Anatomia i bilogia w rekonstrukcjach ACL”; Konferencja ,,Kończyna górna – diagnostyka, leczenie operacyjne i rehabilitacja”; Zimmer Primary Knee Symposium; Kurs z zakresu ultrasonografii nerwów obwodowych; IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy; Konferencja poświęcona zastosowaniu Autogennych Czynników Wzrostu i komórek Macierzystych w Ortopedii i Medycynie Sportowej; IX Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. ,,Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia” w; Konferencja nt. ,,Leczenie i rehabilitacja w ortopedii i neurologii dziecięcej – interdyscyplinarne studium przypadków” w Warszawie; XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR; Konferencja nt. ,,Aktualizacja standardów leczenia osteoporozy pierwotnej i wtórnej”; World Orthokine Experts Conference Split, Croatia i wiele innych.
Dr Kozyra jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego-Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego i Wojskowej Izby Lekarskiej.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne