Płytkowe czynniki wzrostu

Osocze bogatopłytkowe (PRP) zawarte w naszej krwi uzyskiwane jest metodą separacji komórkowej z wykorzystaniem odpowiednich systemów (np. GPS). Klinicznie znaczące preparaty PRP powinny zazwyczaj zawierać 1 milion płytek lub więcej na 1 mikrolitr. Oprócz stężenia płytek krwi istnieje szereg innych preparatów, które bierzemy pod uwagę w procesie leczenia, są to krwinki białe, które zawierają istotne (przeciwzapalne) cytokiny i enzymy. Aktywowane płytki krwi uwalniają:

Płytko-pochodny czynnik wzrostu (PDGF-aa, PDGF-ab, PDGF-bb):

 • Stymuluje replikację komórek
 • Stymuluje angiogenezę
 • Promuje epitelializację
 • Promuje tworzenie ziarniny

Transformujący czynnik wzrostu (TGF-B1, TGF-B2):

 • Promuje tworzenie macierzy pozakomórkowej
 • Reguluje metabolizm komórek kości

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF):

 • Promuje angiogenezę

Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF):

 • Promuje proliferację komórek śródbłonka i fibroblastów
 • Stymuluje angiogenezę

W naszej terapii osocze bogatopłytkowe wykorzystujemy ze względu na jego właściwości naprawcze zapalnie zmienionych i uszkodzonych tkanek, powoduje przyspieszenie gojenia tkanek np. ścięgien, mięśni, kości, w znacznym stopniu redukuje odczyny zapalne zmniejszając obrzęk, przekrwienie, ponadto ma właściwości antybakteryjne oraz przyśpiesza ukrwienie czynne chorobowo zmienionych tkanek.

PRP możemy stosować u pacjentów z przewlekłymi procesami zapalnymi:

 • zapalenie lub entezopatia przyczepów prostowników nadgarstka i palców „łokieć tenisisty”
 • zapalenie lub entezopatia przyczepów zginaczy nadgarstka i palców mięśnia nawrotnego „łokieć golfisty”
 • zapalenie lub entezopatia kaletek przedziału bocznego stawu kolanowego
 • zapalenie lub entezopatia ścięgna Achillesa
 • zapalenie lub entezopatia mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego
 •  zapalenie lub entezopatia „stożka rotatorów”
 • itp.

Stosujemy także u pacjentów z częściowym uszkodzeniem aparatu stawowo-mięśniowo-ścięgnistego, które nie wymagają leczenia operacyjnego (prowadzimy je zachowawczo):

 • ścięgna Achillesa
 • kompleksu stożka rotatorów
 • przyczepu zginaczy prostowników nadgarstka i palców
 • aparatu wyprostnego stawu kolanowego
 • itp.

PRP stosujemy także po leczeniu operacyjnym, artroskopowym i otwartym w celu przyspieszenia procesów naprawczych operowanych tkanek, zmniejszenia odczynu pooperacyjnego i działania antybakteryjnego.

Procedura pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP):

I. Etap
Pobranie od pacjenta pełnej krwi w ilości niezbędnej do uzyskania odpowiedniej ilości osocza bogatopłytkowego potrzebnego w danym schorzeniu lub uszkodzeniu tkanek.

II. Etap
Odwirowywanie krwi z wykorzystaniem wirówki i systemu filtrów przystosowanej do pozyskania osocza bogatopłytkowego

III. Etap
Aspiracja osocza bogatopłytkowego zawierającego duże stężenie czynników wzrostu do strzykawki

IV. Etap
Wstrzyknięcie PRP pod kontrolą USG lub ramienia C (RTG) w celu dokładnego podania osocza w zapalnie zmienione lub uszkodzone tkanki.

Podawanie PRP w chorobowo zmienione lub uszkodzone tkanki jest metodą powtarzalną, gdyż możemy ją stosować co kilka tygodni aż do pełnego wygojenia tkanek.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne