MBST®

Problemem naszej codzienności staja się ograniczenia fizyczne spowodowane starzeniem się naszego organizmu. Jest to proces, który staraliśmy się modyfikować za pomocą różnego rodzaju terapii fizykalnych oraz stosując substancje biologiczne powstające w naszym organizmie, które potrafimy selekcjonować, namarzać  i wszczepiać w starzejące się stawy mięśnie i ścięgna w celu spowolnienia procesów zużywania się ich.

Stosujemy wiele środków farmakologicznych, które mają na celu spowolnienie osteoporozy oraz zużywania się tkanki chrzęstnej.  Jednak stosowanie tych wszystkich substancji ma określone działanie uboczne, zwłaszcza środki farmakologiczne, które stosujemy przy osteoporozie w celu zahamowania ubytku masy kostnej.

Wszystkie nasze działania tylko w niewielkim stopniu spowalniają proces zużywania się tkanki kostnej, chrzęstnej i ścięgnisto-mięśniowej.

Nowe możliwości otwiera nam terapia jądrowym rezonansem magnetycznym, dzięki której możemy wpływać na tkani na ich poziomie komórkowym. Każda z tkanek naszego organizmu ma swoja określona strukturę i gęstość w związku z tym zewnętrzny rezonans magnetyczny kuli ziemskiej daje naszym komórkom energię do codziennej aktywności fizycznej ale nie daje nam możliwości  hamowania procesów starzenia i leczenia zaburzeń poszczególnych części ciała. Znajomość biologii molekularnej i odkrycie procesów fizjologicznych na poziomie elementów komórki pozwoliła nam na dobieranie odpowiednich częstotliwości pola jądrowego rezonansu magnetycznego dla poszczególnych tkanek w celu zahamowania procesów starzenia się komórki, poprawieniu jej metabolizmu i pobudzenia procesów naprawczych w tkance kostnej, chrzestnej i miesniwo-ściegnistej.

Za pomocą jądrowego pola magnetycznego o wyselekcjonowanej częstotliwości mamy wpływ na pobudzenie procesów naprawczych i regeneracyjnych  tkanek na co wskazują najnowsze informacje naukowe.

W literaturze i w badaniach klinicznych są dowody, że pod wpływem jądrowego rezonansu magnetycznego zwiększa się masa kostna, powstają procesy naprawcze w tkance chrzęstnej, ścięgnistej, mięśniowej, a nawet nerwowej (następuje ustąpienie nietrzymania moczu u ludzi starszych).

Dysponujemy programami terapeutycznymi jądrowego rezonansu magnetycznego, dzięki którym potrafimy spowolnić proces starzenia się poszczególnych tkanek oraz pobudzania na poziomie komórkowym procesów naprawczych i regeneracyjnych.

Na przestrzeni ostatnich lat widzimy znaczny postęp w leczeniu jądrowym rezonansem magnetycznym.

Terapia musi być poprzedzone szczegółową diagnozą lekarską w celu dobrania odpowiedniego programu leczenia.

W schorzeniach ostrych jest 7 zabiegów po 60 każdy, przy schorzeniach przewlekłych jest od 7 do 9 zabiegów po 60 minut każdy.

MBST® - Terapia Jądrowym Rezonansem Magnetycznym

MBST® – Terapia Jądrowym Rezonansem Magnetycznym

HemiCAP DF®

Częstym problemem są zmiany zwyrodnieniowe drugiego stawu sródstopno placowego, które występują najczęściej w wyniku jałowej martwicy głowy drugiej kości śródstopia w okresie rozwojowym lub występują wczesne zmiany zwyrodnieniowe z powodu skrócenia i szpotawego ustawienia pierwszej kości śródstopia.

Endoprotez składa się z dwóch elementów: śruby mocującej w drugiej kości śródstopia i protezy głowy drugiej kości śródstopia.

Endoproteza zapewnia długoletnia trwałość i prawidłowy zakres ruchu w drugim stawie śródstopno palcowym.

Endoproteza drugiej główki śródstopia

Endoproteza drugiej główki śródstopia

 

RTG drugiego stawu śródstopno palcowego AP

RTG drugiego stawu śródstopno palcowego AP

ToeMotion® Modular Toe

Dotychczas jedynym sposobem leczenia bolesnego, sztywnego palucha, który powstaje w wyniku zmian zwyrodnieniowych pierwszego stawu śródstopno palcowego był shaving stawu poprzez usunięcie zmian wytwórczych i cheilektomii głowki pierwszej kości śródstopia z osteotomia korekcyjną. W bardziej zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stosowano endoprotezy połowicze, których żywotność jest dość krótka i nie przekracza 7 lat. Definitywnym postępowaniem w wyniku w/w zmian było i jest usztywnienie pierwszego stawu środstopno palcowego. Ten sposób postepowania jest dobry dla osób o małej aktywności fizycznej i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w czynnościach codziennych.

W dzisiejszych czasach ludzie powyżej 60-70 roku życia prowadzą dość intensywną aktywność fizyczną, która by była znacznie ograniczona przy usztywnionym paluchu. Postępy w endoprotezoplastyce stawów pozwoliły na stworzenie totalnej endoprotezy pierwszego stawu śródstopno palcowego, której żywotność w testach czynnościowych wynosi kilkadziesiąt lat, tak jak w endoprotezach stawu biodrowego czy kolanowego.

Nowa cztero-elementowa endoproteza pierwszego stawu śródstopno palcowego pozwala na zachowanie pełnej ruchomości stawu i kilkudziesięcioletnia trwałość, pozwalając na zachowanie pełnej aktywności fizycznej.

Zabieg założenia endoprotezy jest bardzo wymagający dla operatora i całego zespołu operacyjnego.

Endoproteza składa się z czterech podstawowych elementów: śruby mocującej implant głowy, implantu głowy pierwszej kości śródstopia, śruby mocującej w paliczku bliższym i nakładki polietylenowej z bardzo trwałego nieścieralnego materiału imitującego powierzchnie stawową bliższą paliczka bliższego palucha.  Taka konstrukcja daje bardzo dobrą stabilizację zarówno w pierwszej kości śródstopia jak i w paliczku bliższym palucha oraz bardzo dobry zakres ruchu.

Endoproteza totalna pierwszego stawu śródstopno placowego

Endoproteza totalna pierwszego stawu śródstopno palcowego

 

Wyprost po założeniu endoprotezy.

Wyprost po założeniu endoprotezy

 

Zgięcie po założeniu endoprotezy

Zgięcie po założeniu endoprotezy

 

RTG

RTG

Uzupełnienie ubytku chrząstki – JointRep

Czym jest JointRep?

JointRep to bio-polimer przeznaczony do autonaprawczej terapii chrząstki stawowej. W skład preparatu wchodzą: N-acetylo-D-glukozamina oraz węglan glukozaminy. Wszystkie te preparaty wymieszane przed implatacją do stawu, tworzą substancję żelową, która w temperaturze ciała ludzkiego, staje się odpowiednią strukturą do namnażania komórek chrzęstnych i wypełnienia ubytku tkanką chrzęstną.

JoinRep poza odbudową chrząstki w stawie, stymuluje syntezę substancji /proteoglikanów / które poprawiają właściwości mechaniczne chrząstki.

JointRep stosowany jest w ubytkach głębokich sięgających do warstwy kostnej podchrzęstnej.

Po 12 miesiącach od podania bio-implantu ubytek wypełnia się pełnowartościową chrząstką, którą widzimy w kontrolnych badaniach Rezonansu Magnetycznego.

Ubytek chrząstki

Ubytek chrząstki / wypełnienie / odbudowana chrząstka

Przebieg zabiegu

W naszej klinice zabieg wykonujemy w procedurze suchej artroskopii. Podawany jest igłą w miejsce ubytku, po uprzednim wykonaniu mikrozłamań (wielokrotne nawiercenie kości). Już po minucie bio-implant ulega polimeryzacji, tworząc  trwałe połączenie z sąsiadującą tkanką chrzęstną i kostną.

Implant jest wysoce adhezyjny co pozawala na wypełnianie ubytku nawet od spodu, na przykład na powierzchnię rzepki.

Po zabiegu pacjent jest prowadzony jak po operacji rekonstrukcji chrząstki.

Po zabiegu pacjenci mają znacznie mniejszy ból lub nawet ustąpienie bólu i poprawę ruchomości stawu na kilka lat.

Warte szczególnej uwagi:

Artroskopia kolana

Operacja kręgosłupa