Wycena procedur operacyjnych

Wycena nie zawiera kosztu implantów, za które pacjent płaci przed zabiegiem lub po wycenie przez firmę zaopatrującą.

Zaliczkę w wysokości 30% należy wpłacić przed ustaleniem terminu na niżej wymienione konto, po wpłaceniu rezerwacja terminu na bloku operacyjnym, resztę kwoty należy wpłacić 5 dni przed zabiegiem operacyjnym.

Za operację można zapłacić gotówką, kartą, przelewem (dowód wpłaty należy mieć ze sobą w dniu zabiegu).

Podane na stronie ceny zabiegów i operacji nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

 


W przypadku niestawienia się Pacjenta na umówiony termin operacji lub stawienie się na umówiony termin operacji w stanie uniemożliwiającym jej wykonanie (jeżeli stan ten został wywołany zawinionym zachowaniem się Pacjenta, sprzecznym z zaleceniami lekarskimi) Szpital TRIGON ORTHOPEDIA zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od daty wykonania świadczenia wpłaconej kwoty, po dokonaniu potrącenia z niej 30% kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez Szpital TRIGON ORTHOPEDIA kosztów.


Dane do przelewu:

TRIGON ORTHOPEDIA s.c.
02-776 Warszawa
ul. Dereniowa 2c/226
Bank PKO SA nr konta: 81 1240 6250 1111 0010 3841 9628
(tytul przelewu: „operacja pierwsza litera imienia i nazwisko pacjenta”).

Cennik

Cennik z dnia 01-01-2022

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne