Pierwsza w Polsce operacja śródszpikowej korekcji osi kości udowej z jednoczesnym wydłużeniem gwoździem śródszpikowym sterowanym elektronicznie.

Przebieg leczenia przed zabiegiem

Do operacji zakwalifikowaliśmy Pacjenta po wieloodłamowym, zmiażdżeniowym złamaniu nasady dalszej, przynasady i trzonu kości udowej. Pacjent zgłosił się do nas w celu kontynuacji leczenia po pierwotnym zaopatrzeniu za granicą ze stabilizacją płytą kontową.

Z powodu braku procesów naprawczych (zrostu kostnego) wykonano ostrzyknięcie nasady przynasady dalszej kości udowej komórkami macierzystymi. Z powodu zbyt powolnej przebudowy kostnej w następnym etapie wykonano rewizję kości udowej oczyszczono odtworzono kanały kostne z uzupełnieniem przeszczepem kostnym z talerza biodrowego oraz własną tkanką kostną gąbczastą. W celu poprawienia ruchomości w stawie kolanowym dwukrotnie wykonano artroskopowy having stawu uzyskując w sztywnym kolanie 70 stopni zgięcia. W dalszym ciągu przebudowa kostna była niezadawalająca oraz wystąpiła większa szpotawość kości udowej. Wykonano wymianę płyty, która przesunięto do góry, co pozwoliło na niepełną korekcję osi kości udowej i usunięcie śrub ze stawu kolanowego.

Po ostatnim etapie operacji uzyskano na tyle dobry zrost kostny co pozwoliło nam na usunięcie płyty i umieszczenie śródszpikowo gwoździa śródszpikowego sterowanego elektronicznie, który pozwolił nam na odzyskanie prawidłowej osi kości udowej w dwóch płaszczyznach, czołowej i strzałkowej i wydłużenie jej 3 cm oraz odtworzenie więzadła pobocznego strzałkowego.

Plan operacji

Usuniecie płyty kontowej wprowadzenie gwoździa śródszpikowego z korekcją osi w pozycji strzałkowej i czołowej, odtworzenie powierzchni stawowej dużego ubytku na powierzchni obciążanej kłykcia przyśrodkowego i odtworzenie z implantu sztucznego więzadła pobocznego strzałkowego.

Przebieg operacji

Operację wykonano w niedokrwieniu. Usunięto płytę po otwarciu stawu kolanowego. Cięciem łukowatym przyśrodkowym otworzono staw przez dół miedzykłykciowy wprowadzono gwóźdź śródszpikowy i zablokowano dynamicznie śrubami. Wykonano osteotomię nad załamaniem. Pod kontrolą ramienia C (RTG) sprawdzono prawidłowość wprowadzenia gwoździa i zaprogramowano komputer wprowadzając parametry korekcji osi i wydłużania. Śródoperacyjnie sprawdzono prawidłowość działania systemu elektronicznego gwoździa. Odstąpiono od uzupełnienia ubytku na kłykciu przyśrodkowym ze względu na dużą deformację kłykcia i zaskakująco dobrych procesów naprawczych, które polegały na znacznym spłyceniu ubytku i wypełnieniu się bliznowatą tkanką chrzęstną w ciągu półtora miesiąca od artroskopii. Następnie wykonano stabilizację boczną stawu kolanowego sztucznym implantem więzadła pobocznego strzałkowego. Uzyskano stabilny staw kolanowy.

Konsola sterująca gwoździem śródszpikowym

Dalsze informacje z przebiegu leczenia Pacjenta:

6 tygodni po leczeniu operacyjnym, Pacjent porusza się o kulach łokciowych z częściowym obciążaniem kończyny operowanej z niewielkimi dolegliwościami bólowymi w końcowej fazie ruchu. Zakres ruchu biernego w stawie kolanowym; zgięcie 70 stopni wyprost 0 stopni, siła stabilizatorów dynamicznych kolana przeciw grawitacji plus opór.

RTG kontrolne Pacjenta po 8 tygodniach od operacji

Na zdjęciu RTG widzimy prawidłowy kont trzonowo-nasadowy oraz początki przebudowy regeneratu i prawidłowego kształtowania się nasady i przynasady.

Pacjentowi odstawiono kule łokciowe, zgięcie w stawie kolanowym mimo wydłużenia kości udowej na wysokości 80 stopni, wyprost pełny. Siła mięśni 80 procent w porównaniu ze stroną zdrową. Pacjentowi podano komórki macierzyste tłuszczowe zawieszone w PRP do obu stawów kolanowych, gdyż w prawym stawie kolanowym było także wieloodłamowe złamanie rzepki, w celu przyspieszenia procesów naprawczych w obu stawach.

Warte szczególnej uwagi:

Artroskopia kolana

Operacja kręgosłupa