Non vivere, sed valere vita
– Nie życie, lecz zdrowie jest życiem


Najnowsze metody operacyjne

Nowy system wydłużania kości długich kończyn dolnych PRECICE® reprezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie śródszpikowego wydłużania kości długich kończyn górnych i dolnych. To zaawansowane rozwiązanie oparte na opatentowanej technologii PRECICE® z wykorzystaniem materiału zbudowanego ze stopów tytanu. Gwóźdź posiada magnetyczny mechanizm wewnętrzny, który pozwala na zdalne wydłużanie kończyny. W trakcie wydłużania i przebudowy regeneratu pacjent może chodzić o kulach.

Endoprotezy stawu kolanowego jednoprzedziałowe i totalne spersonalizowane i tworzone na podstawie planowania komputerowego. Pacjent wykonuje MRI i CT, które wysyłane są do firmy Zimmer Biomet® w Stanach Zjednoczonych, gdzie tworzona jest animacja komputerowa mająca na celu idealnie anatomiczne dopasowanie endoprotezy do kolana. Następnie planowanie komputerowe przesyłane jest do kliniki Trigon Orthopedia w celu ostatecznej weryfikacji. Po zaakceptowaniu planu przez chirurga Trigon Orthopedia, Zimmer Biomet®produkuje przymiary, ustala wymiary endoprotezy i wysyła je do kliniki Trigon Orthopedia. Chirurg podczas operacji wykorzystuje przymiary do precyzyjnego umiejscowienia endoprotezy, co pozwala na uniknięcie błędów w trakcie zakładania endoprotezy, które dotychczas zakładano bez użycia precyzyjnych przymiarów. Cyfrowo dobrane wszystkie elementy endoprotezy pozwalają na odtworzenie pełnej anatomii stawu kolanowego, precyzyjne i anatomiczne umiejscowienie endoprotezy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie stawu.

Endoprotezy stawu biodrowego wykonywane są z dojścia przedniego małoinwazyjnego co pozwala na zachowanie ciągłości mięśni i pozwala na szybkie wygojenia rany pooperacyjnej. W klinice Trigon Orthopedia zakładane są endoprotezy DUAL MOBILITY®, posiadające dwa poziomy ruchu. Endoproteza zakłada się z tytanowej panewki pokrytej hydroksyapatytem, który przyspiesza połączenie panewki z kością zapewniając stabilizację endoprotezy. Do tytanowej panewki wkładana jest wkładka wzmacniana witamina D, do której następnie wkładamy polietylenową głowę kości udowe, do której następnie wkładana jest głowa ceramiczna. Konstrukcja ta zapewnia duży zakres ruchu w stawie biodrowym i zapobiega zwichnięciom endoprotezy w trakcie urazów.

Endoproteza totalna stawu śródstopnopalcowego pierwszego (MTP1), zakładana przy wystąpieniu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu MTP1, połączonych z ograniczeniem zakresu ruchu biernego i silnym bólem w trakcie chodzenia pozwala na uzyskanie prawidłowej ruchomości w paluchu sztywnym bolesnym.

Endoproteza stawu łokciowego Coonrad/Morrey Total Elbow® zakładana przy wystąpieniu deformacji pozapalnych pourazowych i zmianach zwyrodnieniowych połączonych ze znacznym ograniczeniem ruchu lub niestabilnością, która stanowi rozwiązanie na przywrócenie prawidłowej funkcji kończyny górnej w czynnościach codziennych.

Odwrócona endoproteza stawu ramiennego, zakładana przy nienaprawialnych uszkodzeniach mięśni stabilizujących staw ramienny połączonych z zaawanasowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu ramiennego. Pozwala w ciągu około dwóch miesięcy na odzyskanie pełnej funkcji kończyny górnej w czynnościach codziennych.

Spine Jack® – małoinwazyjna przezskórna dekompresja złamań pourazowych i osteoporotycznych trzonów międzykręgowych ze wzmocnieniem cementem kościoprzebudowywalnym.

ChondroFiller® liquid implant, stosowany przy pełnościennych ubytkach chrząstki stawowej. Pozwala na przebudowę chrząstki, o strukturze najbardziej zbliżonej do anatomicznej chrząstki stawowej o podobnej miękkości i elastyczności.

Artrosurface® – powierzchniowe endoprotezy stawów wypełniające rozległe ubytki chrząstki, które w czasie przebudowy w ciągu kilku miesięcy pokrywają się chrząstką stawową. Znoszą ból i przywracają prawidłową ruchomość stawu. Jako alternatywa dla endoprotezoplastyki totalnej w płaszczyznowych uszkodzeniach powierzchni stawowych.

Endoskopowa i małoinwazyjna dekompresja kanałów korzeniowych w bólach korzeniowych spowodowanych uszkodzeniem dysków.

Discogel® – żelowa proteza jądra miażdżystego, która blokuje receptory bólowe, goi uszkodzenia w pierścieniu włóknistym, odizolowując jądro miażdżyste od krwioobiegu co powoduje wyciszenie reakcji immunologicznych, które są przyczyną bólu. Wygojenie pierścieni włóknistych powoduje znaczne zmniejszenie wypukliny dysku, zwiększa przestrzeń korzeniową i odciąża stawy międzykręgowe.

cTreatment®, terapia polegająca na głębokim chłodzeniu tkanek u pacjentów operowanych i w trakcie rehabilitacji, znacznie zmniejsza ból i obrzęk po operacjach, przyspiesza proces gojenia i zapobiega stanom zapalnym.

Kompleksowość leczenia

Diagnostyka
Kwalifikacje pacjenta do leczenia zachowawczego lub operacyjnego planujemy na podstawie dokładnego badania klinicznego czynnościowego, badań dynamicznych jak USG, badań statycznych o bardzo dobrej wizualizacji jak MRI, CT, RTG.

Określenie planu leczenia
Na podstawie wyżej wymienionych badań kwalifikujemy pacjenta do leczenia zachowawczego lub operacyjnego, omawiamy z pacjentem cały proces leczenia (przebieg operacji, okres pooperacyjny, rehabilitację. Cały proces leczenia uzupełniamy podaniem endogennych czynników fizjologicznych przyspieszających procesy naprawcze.

Proces leczenia – operacja, indywidualnie dobrany plan rehabilitacji
Endoprotezy stawu biodrowego wykonujemy z dojścia małoinwazyjnego przedniego, co pozwala na szybką rehabilitację i powrót do pełnej sprawności. Endoprotezy stawu kolanowego wykonujemy z wykorzystaniem planowania cyfrowego wykorzystującego technikę komputerową i drukarki 3D co zapewnia stworzenie endoprotezy anatomicznej i spersonalizowanej w rozległych ubytkach chrząstki stosujemy endoprotezy powierzchniowe (Arthrosurface®), które w okresie przebudowy pokrywają się pełnowartościową chrząstką. Implantujemy endoprotezy I stawu śródstopnopalcowego (palucha) zamiast powszechnie stosowanej techniki usztywnienia, która znacznie upośledza funkcję stopy. W chirurgii ręki stosujemy endoprotezy wszystkich stawów w obrębie nadgarstka i palców. W rozległych uszkodzeniach kompleksu stożka rotatorów stasujemy sztuczne implanty tego kompleksu (Pith-Patch®) co pozwala na przywrócenie funkcji kompleksu barkowego przy rozległych i powtórnych uszkodzeniach jako alternatywa odwróconej endoprotezy stawu ramiennego. Wykonujemy endoskopowe i małoinwazyjne dekompresje korzeni. Wszczepiamy żelowe endoprotezy dysków (Discogel®). Wykonujemy przezskórną dekompresję złamanych trzonów kręgowych w metodzie Spine Jack® ze wzmocnieniem tych trzonów cementem kościoprzebudowalnym. Przeprowadzamy artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe stawów kończyn górnych i dolnych, uzupełniamy ogniskowe i rozległe ubytki chrząstki preparatami chrzęstnoprzebudowalnymi przy pomocą optyki ultra 4K. Wydłużamy kości długie kończyn dolnych dynamicznym gwoździem śródszpikowym, który pozwala na pełne obciążenie kończyny w procesie wydłużania i przebudowy regeneratu.
W trakcie ustalania procesu leczenia przedstawiamy pacjentowi plan indywidulanej rehabilitacji w szczegółach oraz określamy czas dochodzenia do pełnej sprawności, aby pacjent mógł sobie zaplanować powrót do pracy i korzystać z uroków życia.

Uzupełnienie leczenia zasadniczego czynnikami pobudzającymi naturalne procesy naprawcze.
Leczenie operacyjne uzupełniamy endogennymi czynnikami fizjologicznymi w celu przyspieszenia procesu naprawy i przywrócenia prawidłowej struktury uszkodzonych tkanek. Wykorzystujemy autologiczną surowicę w systemie Goldic®, komórki macierzyste tłuszczowe i ze szpiku kostnego. Terapią MBST® przyspieszamy procesy naprawcze i przebudowę tkanek na poziomie komórkowym. Terapią cTreatment® zmniejszamy ból i obrzęk po operacjach.