Non vivere, sed valere vita

– Nie życie, lecz zdrowie jest życiem

Najnowsze metody operacyjne

Nowy system wydłużania kości długich kończyn dolnych STRADE LIMA® reprezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wydłużania kończyn. To zaawansowane rozwiązanie oparte na bazie opatentowanej technologii PRECICE z wykorzystaniem bardziej wytrzymałego materiału (biodur 108SS). Posiada wzmocniony mechanizm wewnętrzny, który pozwala na pełne obciążanie kończyny w czasie wydłużania i w okresie przebudowy regeneratu.

Endoprotezy stawu kolanowego jednoprzedziałowe i totalne spersonalizowane na podstawie nawigacji komputerowej. Cyfrowo dobrane wszystkie elementy endoprotezy pozwalają na odtworzenie pełnej anatomii stawu kolanowego.

Endoproteza totalna stawu śródstopnopalcowego pierwszego. Pozwala na uzyskanie prawidłowej ruchomości w paluchu sztywnym bolesnym.

Spine Jack® – małoinwazyjna przezskórna dekompresja złamań pourazowych i osteoporotycznych trzonów międzykręgowych ze wzmocnieniem cemtentem kościoprzebudowywalnym.

Artrosurface® – powierzchniowe endoprotezy stawów wypełniające rozległe ubytki chrząstki, które w czasie przebudowy w ciągu kilku miesięcy pokrywają się chrząstką stawową. Znoszą ból i przywracają prawidłową ruchomość stawu. Jako alternatywa dla endoprotezoplastyki totalnej w płaszczyznowych uszkodzeniach powierzchni stawowych.

Endoskopowa i małoinwazyjna dekompresja kanałów korzeniowych w bólach korzeniowych spowodowanych uszkodzeniem dysków.

Discogel® – żelowa proteza jądra miażdżystego, która blokuje receptory bólowe, goi uszkodzenia w pierścieniu włóknistym, odizolowując jądro miażdżyste od krwioobiegu co powoduje wyciszenie reakcji immunologicznych, które są przyczyną bólu. Wygojenie pierścieni włóknistych powoduje znaczne zmniejszenie wypukliny dysku, zwiększa przestrzeń korzeniową i odciąża stawy międzykręgowe.

Kompleksowość leczenia

Diagnostyka
Kwalifikacje pacjenta do leczenia zachowawczego lub operacyjnego planujemy na podstawie dokładnego badania klinicznego czynnościowego, badań dynamicznych jak USG, badań statycznych o bardzo dobrej wizualizacji jak MRI, CT, RTG.

Określenie planu leczenia
Na podstawie wyżej wymienionych badań kwalifikujemy pacjenta do leczenia zachowawczego lub operacyjnego, omawiamy z pacjentem cały proces leczenia (przebieg operacji, okres pooperacyjny, rehabilitację. Cały proces leczenia uzupełniamy podaniem endogennych czynników fizjologicznych przyspieszających procesy naprawcze.

Proces leczenia – operacja, indywidualnie dobrany plan rehabilitacji
Endoprotezy stawu biodrowego wykonujemy z dojścia małoinwazyjnego przedniego, co pozwala na szybką rehabilitację i powrót do pełnej sprawności. Endoprotezy stawu kolanowego wykonujemy z wykorzystaniem planowania cyfrowego wykorzystującego technikę komputerową i drukarki 3D co zapewnia stworzenie endoprotezy anatomicznej i spersonalizowanej w rozległych ubytkach chrząstki stosujemy endoprotezy powierzchniowe (Arthrosurface), które w okresie przebudowy pokrywają się pełnowartościową chrząstką. Implantujemy endoprotezy I stawu śródstopnopalcowego (palucha) zamiast powszechnie stosowanej techniki usztywnienia, która znacznie upośledza funkcję stopy. W chirurgii ręki stosujemy endoprotezy wszystkich stawów w obrębie nadgarstka i palców. W rozległych uszkodzeniach kompleksu stożka rotatorów stasujemy sztuczne implanty tego kompleksu (Pith-Patch®) co pozwala na przywrócenie funkcji kompleksu barkowego przy rozległych i powtórnych uszkodzeniach jako alternatywa odwróconej endoprotezy stawu ramiennego. Wykonujemy endoskopowe i małoinwazyjne dekompresje korzeni. Wszczepiamy żelowe endoprotezy dysków (Discogel®). Wykonujemy przezskórną dekompresję złamanych trzonów kręgowych w metodzie Spine Jack® ze wzmocnieniem tych trzonów cementem kościoprzebudowalnym. Przeprowadzamy artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe stawów kończyn górnych i dolnych, uzupełniamy ogniskowe i rozległe ubytki chrząstki preparatami chrzęstnoprzebudowalnymi przy pomocą optyki ultra 4K. Wydłużamy kości długie kończyn dolnych dynamicznym gwoździem śródszpikowym typu Strade®, który pozwala na pełne obciążenie kończyny w procesie wydłużania i przebudowy regeneratu.
W trakcie ustalania procesu leczenia przedstawiamy pacjentowi plan indywidulanej rehabilitacji w szczegółach oraz określamy czas dochodzenia do pełnej sprawności, aby pacjent mógł sobie zaplanować powrót do pracy i korzystać z uroków życia.

Uzupełnienie leczenia zasadniczego czynnikami pobudzającymi naturalne procesy naprawcze.
Leczenie operacyjne uzupełniamy endogennymi czynnikami fizjologicznymi w celu przyspieszenia procesu naprawy i przywrócenia prawidłowej struktury uszkodzonych tkanek. Wykorzystujemy autologiczną surowicę w systemie Goldic®, komórki macierzyste tłuszczowe i ze szpiku kostnego. Terapią MBST® przyspieszamy procesy naprawcze i przebudowę tkanek na poziomie komórkowym.

Warte szczególnej uwagi:

Galeria

Leczenie operacyjne