Artroskopia kompleksu barkowego

Potocznie bark, z perspektywy medycznej, obręcz kończyny górnej o bardzo złożonej strukturze. To co nazywamy barkiem, składa się z trzech części, które funkcjonalnie stanowią jedną całość; staw ramienny, staw barkowo-obojczykowy, kompleks łopatkowo-piersiowy.
Zmiany chorobowe, lub pourazowe jednej z części mają negatywny wpływ na pozostałe, w konsekwencji upośledzają funkcję całej kończyny górnej. Staw ramienny z kompleksem łopatkowo-piersiowym odpowiedzialny jest za zakres ruchu, staw barkowo-obojczykowy łączy kończynę górną z resztą ciała.

Staw ramienny jest stawem kulistym w którym za stabilizację i zakres ruchu biernego, odpowiada aparat torebkowo-więzadłowy, za ruch czynny i stabilizację dynamiczną, mięśnie; kompleksu stożka rotatorów, które odpowiadają za obniżanie głowy kości ramiennej i płynne przemieszczanie się pod wyrostek barkowy.

Czynny ruch w stawie ramiennym jest wspomagany przez mięśnie kompleksu piersiowo – łopatkowego, a ruch łopatki względem klatki piersiowej i w stawie barkowo obojczykowym, pozwala na wykonywanie czynności powyżej poziomu.

Wobec tak złożonej budowy, ból barku a co za tym idzie, zaburzenie funkcji kończyny górnej może mieć wiele źródeł. Uszkodzenie jednego kompleksu czynnościowego, pociąga za sobą zaburzenia funkcji w pozostałych.

Kompleks barkowy wymaga dokładnej i szybkiej diagnostyki, oraz ukierunkowanego leczenia.

Badanie kompleksu barkowego (barku)
Podstawą prawidłowego rozpoznania jest;
– dokładny wywiad,
– badanie funkcjonalne
– dynamiczna wizualna diagnostyka ultrasonografia (USG barku),
– statyczne ale jakościowe badanie Rezonansu Magnetycznego.

Wszystkie opisane wyżej czynności pozwalają na dokładne rozpoznanie i szybkie właściwe leczenie;
– zachowawcze,
– artroskopia (leczenie wszystkich uszkodzeń poza endoprotezoplastyką stawu ramiennego),
– operacje otwarte (endoprotezoplastyka stawu ramiennego).

Leczenie zachowawcze kompleksu barkowego (leczenie barku)
Ustalam taktykę postępowania, pisząc indywidualny program leczenia dla każdego pacjenta;
– usprawnianie (fizjoterapia)
– zastrzyki wykonuję pod kontrolą USG, usuwam źródło bólu, co pozwala na szybkie podjęcie właściwej rehabilitacji.

Artroskopia kompleksu barkowego
Jeżeli przyczyną bólu i zaburzenia funkcji kompleksu barkowego są uszkodzenia strukturalne, diagnostykę rozszerzam o rezonans magnetyczny i zdjęcie rentgenowskie i kwalifikuję pacjenta do rekonstrukcji artroskopowej, nawet przy uszkodzeniach masywnych.

Artroskopia pozwala na kompleksową rekonstrukcję uszkodzeń w obrębie barku, gdyż daje możliwości na wejście do stawu, przestrzeni podbarkowej, podgląd i możliwość naprawy z każdej strony. Operacje otwarte odeszły do lamusa, gdyż pozwalają na naprawę tylko z jednej strony, nie ma możliwości na kompleksową ocenę śródoperacyjną i kompleksową rekonstrukcję w obrębie barku.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne