Bioortopedia

Komórki macierzyste ze szpiku lub tkanki tłuszczowej 9 500 PLN
Autologiczna kondycjonowana surowica w terapii Orthokine ® 5 600 PLN
Płytkowe czynniki wzrostu GPS 1 000 – 2 000 PLN
DiscoGel ® 9 500 – 11 000 PLN
MBST® Terapia rezonansem magnetycznym (5 godzin) 2 950 PLN
MBST® Terapia rezonansem magnetycznym (7 godzin) 3 950 PLN
MBST® Terapia rezonansem magnetycznym (9 godzin) 4 950 PLN
GOLDIC® Zestaw + przygotowanie 6 500 PLN
Jeden zastrzyk GOLDIC® dostawowy 150 PLN
Jeden zastrzyk GOLDIC® dostawowy pod kontrolą USG 200 PLN
Jeden zastrzyk GOLDIC® pod kontrolą RTG na sali operacyjnej 250 PLN