Ceny

Wycena nie zawiera kosztu implantów, za które pacjent płaci przed zabiegiem lub po wycenie przez firmę zaopatrującą.

Podane na stronie ceny zabiegów i operacji nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Jak dokonać płatności

Zaliczkę w wysokości 30% należy wpłacić przed ustaleniem terminu na niżej wymienione konto, po wpłaceniu rezerwacja terminu na bloku operacyjnym, resztę kwoty należy wpłacić do 7 dni przed zabiegiem operacyjnym.
Za operację można zapłacić kartą lub przelewem (dowód wpłaty należy mieć ze sobą w dniu zabiegu).

Za operację można zapłacić kartą lub przelewem (dowód wpłaty należy mieć ze sobą w dniu zabiegu).

>Dane do przelewu:

TRIGON ORTHOPEDIA s.c.
02-776 Warszawa
ul. Dereniowa 2c/226
Santander Bank 58-1090-1043-0000-0001-4483-8461
(tytuł przelewu: „operacja pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska pacjenta”).

Niestawienie się pacjenta na umówiony termin operacji lub stawienie się na umówiony termin operacji w stanie uniemożliwiającym jej wykonanie

W przypadku niestawienia się Pacjenta na umówiony termin operacji lub stawienie się na umówiony termin operacji w stanie uniemożliwiającym jej wykonanie (jeżeli stan ten został wywołany zawinionym zachowaniem się Pacjenta, sprzecznym z zaleceniami lekarskimi) Szpital TRIGON ORTHOPEDIA zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od daty wykonania świadczenia wpłaconej kwoty, po dokonaniu potrącenia z niej 30% kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez Szpital TRIGON ORTHOPEDIA kosztów.

Zmiana terminu operacji przez Szpital

Z uwagi na zaistnienie okoliczności niezależnych od Szpitala (np. brak instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia operacji, braki kadrowe) Szpital TRIGON ORTHOPEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu operacji.