how to write an essay correctly freeessaywriter.org how to write a summary critique
how to write reflection paper example https://www.paperhelp.nyc/ how to write a summary year 6
how to write an essay introduction example https://www.paperhelp.nyc/ how to write an essay in mla format

Endoproteza promieniowo-nadgarstkowa

U pacjentów, którzy cierpią na przewlekły ból i ograniczenie ruchu w stawie promieniowo-nadgarstkowym, który w znacznym stopniu ogranicza czynności codzienne, w naszej klinice wykonujemy endoprotezoplastykę stawu promieniowo-nadgarstkowego, nowej generacji endoprotezą Typu MOTEC® WRIST PROTHESIS SYSTEM.

Endoproteza nadgarstka typu Motec® została opracowana w celu zapewnienia bezbolesnej i pełnej ruchomości nadgarstka oraz zminimalizowania ryzyka zwichnięcia, szybkiej konsolidacji z kością, a co za tym idzie minimalizacji poluzowania i osteolizy poprzez;
– modularną budowę,
– minimalizację ryzyka zwichnięcia,
– zachowanie tkanek miękkich i stawu promieniowo-łokciowego dalszego,
– niewielkie ryzyko osteolizy,
– najnowocześniejsza powierzchnia stawowa,
– optymalne połączenie z kością i długotrwałe mocowanie,
– intuicyjna technika założenia endoprotezy,
– zachowanie optymalnego zakresu ruchu w czynnościach codziennych,
– fizjologiczna alternatywa usztywnienia nadgarstka.

Endoproteza Motec® jest bardzo obiecująca. Do grudnia 2019 wszczepiono ją podczas ponad 1800 zabiegów endoprotezoplastyki stawu promieniowo-nadgarstkowego. Najdłuższy okres obserwacji wynosi, ponad 15 lat. Niedawne badania ukazały 80%, przeżywalności endoprotezy w trakcie 10-letnich obserwacji u pacjentów niechorujących na reumatoidalne zapalenie stawów i inne kolagenozy.
Tą długoletnią trwałość endoprotezy MOTEC zapewnia, gwintowana konstrukcja implantów wykonanych ze stopu Tytanu. Powierzchnia jest piaskowana i powlekana wchłanialną powłoką z fosforanu wapnia / Bonit® /, która sprzyja wrastaniu tlenku tytanu w kość, co powoduje dużą długoletnią trwałość połączenia endoproteza-kość.

Staw ma budowę modularną, każdy komponent jest dostępny w różnych rozmiarach i może być dowolnie konfigurowany przez operatora, aby uzyskać prawidłową ruchomość i stabilność stawu na tyle na ile to jest możliwe, poprzez zastosowanie powierzchni stawowej z CoCrMo na CoCrMo.

Endoproteza Motec® jest wskazana u osób z dojrzałym i wykształconym kośćcem w celu wymiany stawu promieniowo – nadgarstkowego w przypadkach dolegliwości bólowych, z powodu niezborności, ograniczenia zakresu ruchu lub niestabilności stawu, spowodowanych chorobą zwyrodnieniową. Pourazowym zapaleniem stawów, zmiany zwyrodnieniowe po dystalnym złamaniu kości promieniowej. Endoprotezę można wszczepić po niepowodzeniu operacji nadgarstka, na przykład częściowej artrodezy nadgarstka, stan po usunięcia bliższego szeregu kości nadgarstka lub artrodezy całkowitej.

Przy zakwalifikowaniu pacjenta do endoprotezy stawu promieniowo – nadgarstkowego typu Motec, kierujemy się profesjonalną oceną; na podstawie badania klinicznego oraz badań obrazowych RTG, MRI lub CT. Wymienione poniżej schorzenia stanowią czynnik podwyższonego ryzyka niepowodzenia leczenia:

– nadwrażliwość na materiał, z którego wykonany jest implant – udokumentowana nadwrażliwość
na Tytan,
– fizyczna niezgodność z innymi implantami podczas wszczepiania lub stosowania,
– zaburzenia naczyniowe, skórne lub nerwowo-naczyniowe,
– osłabienie struktury kości, uniemożliwiające odpowiednie podtrzymanie i zamocowanie
endoprotezy, wynikające z choroby, zakażenia lub wcześniejszego wszczepu,
– niechęć lub niemożność przestrzegania przez pacjenta instrukcji dotyczących pielęgnacji
pooperacyjnej,
– inne fizyczne, medyczne lub chirurgiczne okoliczności, które wykluczają osiągnięcie potencjalnej
korzyści z zabiegu,
– kolagenozy; reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca stawowa, toczeń itp.
– niemożliwe do naprawienia uszkodzenia nerwów, ścięgien lub więzadeł.

Postępowanie pooperacyjna jest niezwykle istotne i dostosowujemy je do potrzeb danego pacjenta. Kierujemy się naszym doświadczeniem, profesjonalną oceną kliniczną oraz obrazową na zdjęciach RTG.

Okres 0-6 tygodni: zaleca się unieruchomienie w ortezie dłoniowo-przedramiennej, umożliwiającej swobodne zgięcie w stawie łokciowym, supinację i pronację przedramienia oraz swobodny ruch palców do 4 – 6 tygodni. Rehabilitację ruchową palców, przedramienia, łokcia i barku rozpoczynamy jak najwcześniej.
Okres od 6 tygodni do 6 miesięcy: wykonujemy ocenę radiologiczną zrostu kości główkowatej z III kością śródręcza po 4 – 6 tygodniach i zaczynamy rehabilitację w celu uzyskania optymalnego zakresu ruchu w stawie promieniowo-nadgarstkowym oraz celem poprawy bilansu mięśniowego nadgarstka i ręki. Kontynuacja ćwiczeń w domu z okresowymi kontrolami po 3 i 6 miesiącach od operacji
W 6 miesiącu wykonujemy kontrolę radiologiczną w celu oceny integracji endoprotezy z kością.
Następnie wykonuje się u pacjenta badania kontrolne po roku i w kolejnych latach, przeprowadzając ocenę kliniczną i radiograficzną.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne