Staw skokowy jest najbardziej obciążonym stawem w układzie kostno-stawowym. Zmiany zwyrodnieniowe są najczęściej konsekwencją przebytych urazów i nieprawidłowej budowy stopy. Wiąże się to z nieprawidłową mechaniką stawu i szybszym jego zniszczeniem. Najczęstszymi objawami zmian zwyrodnieniowych są: ból rozruchowy, ból nasilający się po dłuższym chodzeniu i częstym blokowaniem w stawie (obecność ciał wolnych powstałych w wyniku uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych) w późniejszym okresie dochodzi do znacznego ograniczenia ruchu i kompensacyjnych dolegliwości bólowych w pozostałych stawach stopy, pacjent z wyżej wymienionymi dolegliwościami powinien zgłosić się do ortopedy celem zakwalifikowania do zabiegu endoprotezoplastyki stawu skokowego.

Diagnostykę rozszerzamy wykonując zdjęcia RTG w pełnym obciążeniu stopy i MRI.
Pacjent zakwalifikowany do operacji przychodzi rano na czczo, pół godziny przed zabiegiem podajemy dożylnie antybiotyk, operację wykonujemy w znieczuleniu przewodowym (blokada nerwów obwodowych kończyny dolnej) i w sedacji (dożylne podanie leku nasennego), dzięki temu pacjent nie jest obciążony intubacją i głębokim znieczuleniem.
Jest to procedura jednodniowa, pacjent na drugi dzień wychodzi do domu.

Po wygojeniu się rany rozpoczynamy rehabilitację przywracając prawidłowy ruch w stawie skokowym i pozostałych stawach stopy oraz stabilizację dynamiczną.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne