ToeMotion® Modular Toe – przyszłość w endoprotezoplastyce pierwszego stawu śródstopno palcowego (paluch sztywny bolesny).

Dotychczas jedynym sposobem leczenia bolesnego, sztywnego palucha, który powstaje w wyniku zmian zwyrodnieniowych pierwszego stawu śródstopno palcowego był shaving stawu poprzez usunięcie zmian wytwórczych i cheilektomii głowki pierwszej kości śródstopia z osteotomia korekcyjną. W bardziej zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stosowano endoprotezy połowicze, których żywotność jest dość krótka i nie przekracza 7 lat. Definitywnym postępowaniem w wyniku w/w zmian było i jest usztywnienie pierwszego stawu środstopno palcowego. Ten sposób postepowania jest dobry dla osób o małej aktywności fizycznej i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w czynnościach codziennych.

W dzisiejszych czasach ludzie powyżej 60-70 roku życia prowadzą dość intensywną aktywność fizyczną, która by była znacznie ograniczona przy usztywnionym paluchu. Postępy w endoprotezoplastyce stawów pozwoliły na stworzenie totalnej endoprotezy pierwszego stawu śródstopno palcowego, której żywotność w testach czynnościowych wynosi kilkadziesiąt lat, tak jak w endoprotezach stawu biodrowego czy kolanowego.

Nowa cztero-elementowa endoproteza pierwszego stawu śródstopno palcowego pozwala na zachowanie pełnej ruchomości stawu i kilkudziesięcioletnia trwałość, pozwalając na zachowanie pełnej aktywności fizycznej.

Zabieg założenia endoprotezy jest bardzo wymagający dla operatora i całego zespołu operacyjnego.

Endoproteza składa się z czterech podstawowych elementów: śruby mocującej implant głowy, implantu głowy pierwszej kości śródstopia, śruby mocującej w paliczku bliższym i nakładki polietylenowej z bardzo trwałego nieścieralnego materiału imitującego powierzchnie stawową bliższą paliczka bliższego palucha.  Taka konstrukcja daje bardzo dobrą stabilizację zarówno w pierwszej kości śródstopia jak i w paliczku bliższym palucha oraz bardzo dobry zakres ruchu.

HemiCAP DF® – Endoproteza główki drugiej kości śródstopia

Częstym problemem są zmiany zwyrodnieniowe drugiego stawu sródstopno placowego, które występują najczęściej w wyniku jałowej martwicy głowy drugiej kości śródstopia w okresie rozwojowym lub występują wczesne zmiany zwyrodnieniowe z powodu skrócenia i szpotawego ustawienia pierwszej kości śródstopia.

Endoprotez składa się z dwóch elementów: śruby mocującej w drugiej kości śródstopia i protezy głowy drugiej kości śródstopia.

Endoproteza zapewnia długoletnia trwałość i prawidłowy zakres ruchu w drugim stawie śródstopno palcowym.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne