Zdarzają się mieszane deformacje stóp np. stopa „serpentynowa”, gdzie deformacja stopy na trzech różnych poziomach jest inna jest to stopa trudna do leczenia; stopy pourazowe, gdzie najczęściej dochodzi do różnych deformacji na różnych poziomach oraz deformacji poszczególnych elementów stopy, zdarzają się także stopy jatrogenne po wcześniejszej interwencji chirurgicznej.

Takie stopy wymagają z mojej strony indywidualnej analizy i odmiennej taktyki postępowania.
W zależności od deformacji stopy wymagają operacji jednoetapowej ale także często wymagają leczenia wieloetapowego. Okres pooperacyjny i powrót do pełnej sprawności jest znacznie dłuższy i zależy od stopnia deformacji.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne