Kompleks barkowy jest bardzo wdzięczny do badania ultrasonograficznego gdyż pozwala nam na dynamiczną ocenę prawie wszystkich struktur.

W barku oceniamy:

  • przestrzenie płynowe kaletek,
  • dynamicznie przyczepy kompleksu stożka rotatorów,
  • przestrzeń pod barkową (oceniamy przy jakim kącie odwiedzenia występuje konflikt podbarkowy),
  • staw,
  • obrąbek,
  • stopień napięcia torebki stawowej i kompleks piersiowo łopatkowy.

Oceniamy staw barkowo – obojczykowy (szerokość stawu i opisujemy stopień zaawansowania zmian wytwórczych).