Operacja – artroskopia kolana.

Problemy ortopedyczne, które czasami pojawiają się, to w rzeczywistości niemały problem w codziennym  życiu. Dlatego należy znaleźć takie rozwiązania, poprzez które  będzie można takich problemów uniknąć. Należy sobie zdać sprawę z tego, że wraz z upływem czasu. stawy nie będą już funkcjonować na takim poziomie jak w młodości. Dlatego potrzebna jest szybka decyzja o leczeniu.

Wśród zabiegów, które pozwalają zdiagnozować i potem zastosować odpowiednie leczenie wymienić należy przede wszystkim taki zabieg, jak artroskopia kolana. W ostatnich latach jest ona coraz popularniejszym zabiegiem medycznym, który stosuje wielu zwolenników nowoczesnej medycyny. W przypadku artroskopii mamy do czynienia z zabiegiem, który opiera się na metodzie nieinwazyjnej, dzięki czemu jego przeprowadzenie będzie bezproblemowe. Zabieg ten zazwyczaj przeznaczony jest dla osób, które mają problemy ze stawami kolanowymi. Dzięki nieinwazyjności tej metody można być pewnym, że jej wykonanie w formie ambulatoryjnej nie będzie nastręczać trudności. Już po kilku godzinach pacjent może udać się do domu.

Najczęściej potrzeba takiego zabiegu pojawia się w momencie, gdy doszło do uszkodzeń w kolanie. Często są to następstwa takich urazów jak uszkodzenie więzadeł krzyżowych, uszkodzenie łąkotki, czy też złamania kostno-chrzęstne a także problemy z przewlekłymi chorobami związanymi z kolanami. Realizacja tego zabiegu prowadzi do usunięcie tych problemów, które w stawie kolanowym się pojawiły. Przed wykonaniem zabiegu oczywiście trzeba przeprowadzić dokładne badania, które zmierzać będą do oceny stanu stawów i tego jakich problemów ortopedycznych można spodziewać się u danej osoby

Trzeba powiedzieć jasno, że w przypadku artroskopii kolana można liczyć na to, że pojawi się zdecydowanie mniej powikłań, z którymi możemy mieć do czynienia, w momencie, gdy będzie się wykonywało zabieg na otwartym kolanie. Dlatego w miarę możliwości, jeśli istnieją podstawy to właśnie wybierać powinniśmy tą metodę.

Jednakże nie we wszystkich przypadkach wykonanie takiej właśnie operacji będzie możliwe. Jeśli te problemy z kolanami są przewlekłe i mocno rozwinięte to niestety nie będzie możliwości wykonania zabiegu artroskopii i będzie trzeba podjąć decyzję o realizacji endoprotezoplastyki.

Ogólnie jednak należy wyraźnie podkreślić, że sama artroskopia kolana to zabieg nowoczesny, który zmienił podejście do leczenia stawów kolanowych i wiele kłopotów można dzięki takiemu zabiegowi zwalczyć bez  problemu, dlatego rzeczywiście ten zabieg należy ocenić w sposób pozytywny i starać się go realizować, jeśli takie możliwości istnieją.

Warte szczególnej uwagi:

Artroskopia kolana

Leczenie operacyjne