Wydłużanie kości śródstopia (palców)

Nierówność palców związana jest najczęściej ze skróceniem czwartej kości śródstopia. Są to wady wrodzone. Wada ta wiąże się szczególnie u kobiet z dużym dyskomfortem i niechodzeniem w otwartym obuwiu.

Wydłużanie kości śródstopia

Zdjęcie nr 1

Wydłużanie palców

Zdjęcie nr 2

Na zdjęciu RTG w pozycji stojącej, tzn. przy pełnym obciążeniu stóp, obserwujemy znaczne skrócenie czwartej kości śródstopia, co w konsekwencji daje wizualne wrażenie skrócenia palca.

Rentgen stóp

Zdjęcie nr 3

Operacje wykonujemy (u pacjentów bardziej cierpliwych) zakładając aparat zewnętrzny do wydłużenia skróconej kości śródstopia. Po etapie wydłużenia (pół milimetra dziennie) stabilizujemy kość płytką do czasu pełnej przebudowy kostnej. U pacjentów mniej cierpliwych możemy jednocześnie wydłużyć kość śródstopia co wiąże się z wydłużeniem mięśni i czasową stabilizacją palca na drucie Kirchnera. Po operacji stopa jest ustabilizowana w usztywnieniu żywicowym typu „balerinka” do 6 tygodni, pacjent do tego czasu chodzi o kulach łokciowych z częściowym obciążeniem kończyny. Po kontroli rentgenowskiej pacjent chodzi bez zaopatrzenia ortopedycznego. Buty na wysokim obcasie można założyć po 6 miesiącach.

Stopa 3 miesiące po operacji.

Stopa po operacji

Zdjęcie nr 4

Wydłużanie kości śródstopia (palców)

Nierówność palców związana jest najczęściej ze skróceniem czwartej kości śródstopia. Są to wady wrodzone. Wada ta wiąże się szczególnie u kobiet z dużym dyskomfortem i niechodzeniem w otwartym obuwiu.

Wydłużanie kości śródstopia

Zdjęcie nr 1

Wydłużanie palców

Zdjęcie nr 2

Na zdjęciu RTG w pozycji stojącej, tzn. przy pełnym obciążeniu stóp, obserwujemy znaczne skrócenie czwartej kości śródstopia, co w konsekwencji daje wizualne wrażenie skrócenia palca.

Rentgen stóp

Zdjęcie nr 3

Operacje wykonujemy (u pacjentów bardziej cierpliwych) zakładając aparat zewnętrzny do wydłużenia skróconej kości śródstopia. Po etapie wydłużenia (pół milimetra dziennie) stabilizujemy kość płytką do czasu pełnej przebudowy kostnej. U pacjentów mniej cierpliwych możemy jednocześnie wydłużyć kość śródstopia co wiąże się z wydłużeniem mięśni i czasową stabilizacją palca na drucie Kirchnera. Po operacji stopa jest ustabilizowana w usztywnieniu żywicowym typu „balerinka” do 6 tygodni, pacjent do tego czasu chodzi o kulach łokciowych z częściowym obciążeniem kończyny. Po kontroli rentgenowskiej pacjent chodzi bez zaopatrzenia ortopedycznego. Buty na wysokim obcasie można założyć po 6 miesiącach.

Stopa 3 miesiące po operacji.

Stopa po operacji

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 6

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne