Jest najczęściej stopą neurogenną rzadziej idiopatyczną. Tyłostopie ustawia się na szpotawo (do wewnątrz), pacjent obciąża krawędź zewnętrzną, towarzyszy temu pogłębienie łuku stopy i najczęściej szpotawe ustawienie pierwszego promienia (przywiedzeniowe).

Stopie wydrążonej najczęściej towarzyszą palce szponiaste co wynika z braku równowagi siły mięśniowej między długimi prostownikami a zginaczami palców. Stopa wydrążona znacznie zmienia stereotyp chodu, gdyż powoduje przywiedzenie przodstopia, przeciążanie krawędzi zewnętrznej co ma istotny wpływ na przeciążanie stawów kolanowych i stawów biodrowych.

Stopy o niewielkim wydrążeniu i szponiastym ustawieniu palców przy braku dolegliwości bólowych i zachowaniu prawidłowej ruchomości mogą być leczone zachowawczo wkładkami ortopedycznymi podpierającymi łuk stopy z pronacją przedstopia (uniesienie krawędzi zewnętrznej przodstopia).

Stopa o dużym wydrążeniu, sztywna i bolesna ze znacznego stopnia deformacją szponiastą palców wymaga leczenia operacyjnego. Po zabiegu operacyjnym stabilizujemy stopę w opatrunku żywicowym na okres od 4 do 6 tygodni. Po tym okresie wykonujemy kontrolne zdjęcie RTG i zaczynamy rehabilitację.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne