Operacje ortopedyczno-estetyczne poprawiające estetykę oraz funkcję rąk i stóp.

Bardzo często pacjenci chowają ręce, nie zakładają biżuterii z powodu deformacji palców rąk w obrębie stawów i zaburzenia ich osi, chodzą w nieestetycznym szerokim obuwiu, najczęściej sportowym, z powodu, deformacji palców stóp (palce szponiaste, młoteczkowate, butonierkowe, nadmiernie długie itp.), nadmiernego wydrążenia, przywiedzenia, a często z powodu zbyt dużych stóp.

Wszystkie wymienione powyżej deformacje w obrębie rąk i stóp koryguję i jednocześnie poprawiam ich funkcję korzystając z najnowszych osiągnięć inżynierii medycznej. Daje ona możliwość zastosowania w rekonstrukcjach palców stóp i rąk nowej generacji implantów mających własną pamięć, rozpuszczalnych oraz protez stawów śródstopno-palcowych i międzypaliczkowych, które dają ruch stawom i poprawiają funkcje ręki i stopy.

Nie wymagają usztywnienia, usuwania i pozwalają na wczesną rehabilitację, znacznie skracając czas powrotu do pełnej funkcji.

Warte szczególnej uwagi:

Seniorzy

Leczenie operacyjne