Loading...

Defekty chrząstki stawowej wywołują chorobę zwyrodnieniową stawów wprowadzając zmiany molekularne w mazi stawowej. Złożony mechanizm choroby zwyrodnienia stawów był niejasny przez wiele lat. Badania z zakresu biologii molekularnej wreszcie odkryły jeden główny czynnik wywołujący tę chorobę ten czynnik to wpływająca na stan zapalny u ludzi cytokina, interleukina pierwsza zwana dalej IL-1. Jako przekaźnik fizjologiczny IL-1 może zmienić funkcję komórkową, odgrywa kluczową rolę w przyspieszonym niszczeniu tkanek i w mechanizmach naprawczych. Jeśli białka IL-1 stracą swoją molekularną równowagę powodują zniszczenie tkanki chrzęstnej, zapalenie i wreszcie ból stawów.

Przetwarzanie krwi w celu uzyskania autologicznie kondycjonowanej surowicy w systemie terapii Orthokine® może być wykonywane jedynie przez wyszkolony personel. Krew pobierana jest aseptycznie i ostrożnie z żyły ramiennej pacjenta, krew pobierana jest igłą typu motylek, strzykawki systemu EOT®II podłączone są do adaptera połączeniem bagnetowym, krew zasysana jest do 10 ml strzykawek systemu EOT®II poprzez wolne i delikatne pociąganie tłoka do chwili usłyszenia kliknięcia. Po napełnieniu krwią strzykawki 10 ml następuje odłamanie tłoka i delikatne wymieszanie od 3 do 4 razy. Strzykawki w specjalnym stojaku zostają wstawione do inkubatora, gdzie od 6 do 9 godzin w temperaturze 37°C krew jest inkubowana. W czasie tego etapu podczas styczności krwi ze specjalnie opatentowaną powierzchnią szklanych kulek pod wpływem temperatury dochodzi do żywiołowego nasilania rozmnażania białek przeciwzapalnych antyinterleukiny pierwszej oraz czynników wzrostu. Po 6 – 9 godzinach strzykawki zostają wyjęte z inkubatora i umieszczone w wirówce. Poddane wirowaniu przez 10 minut z szybkością 5000 obrotów na minutę.

W wyniku odwirowywania w 10 ml strzykawkach systemu EOT®II znajdują się dwie warstwy jedna to autologicznie kondycjonowana surowica z nowo powstałymi białkami przeciwzapalnymi i czynnikami wzrostu, druga natomiast to warstwa erytrocytów. Następnym etapem jest odzielenie autoimmunologicznie kondycjonowanej surowicy od erytrocytów do 5 ml strzykawek iniekcyjnych, które w dalszym etapie posłużą do wstrzyknięć dostawowych. Strzykawki 5 ml z autologicznie kondycjonowaną surowicą są zakręcane sterylnymi zatyczkami, w tej postaci są gotowe do przechowywania w zamrażalce w temperaturze minimum -18°C nie tracąc swoich właściwości terapeutycznych nawet do 7 miesięcy.

Pierwsze podanie surowicy z serii 6 lub 4 iniekcji w zależności od leczonego stawu może nastąpić od razu po procesie obróbki krwi pacjenta, to znaczy tego samego dnia. Przed podaniem surowicy do chorego stawu na strzykawkę iniekcyjną nakręcany jest sterylny filtr w celu zatrzymania niepożądanych bakterii. Na strzykawkę iniekcyjną 5 ml z autologicznie kondycjonowaną surowicą i filtrem nakręca się igłę, miejsce wkłócia wcześniej jest dezynfekowane. Do stawu wprowadza się igłę następnie wstrzykiwana jest surowica wytworzona w systemie terapii Orthokine®. Wstrzyknięcie IL-1Ra bezpośrednio w chory staw blokuje receptor IL-1 jednocześnie zapobiegając łączeniu się IL-1 z tymi receptorami neutralizując efekt zapalny i destrukcję tkanki chrzęstnej.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne