Staw biodrowy

(znieczulenie ogólne + miejscowe nasiękowe)

W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno – stawowe, poprawa bilansu mięśniowego:

Korekcja w deformacjach pozapalnych jałowej martwicy końca bliższego kości udowej 18 000 PLN + implanty
Osteotomie w biodrze szpotawym, koślawym 18 000 PLN + implant
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki 18 000 PLN + implanty
Wydłużenie pasma biodrowo – piszczelowego biodrze “trzaskającym 11 000 PLN
Totalna endoprotezoplastyka stawu biodrowego (Dual Mobility – dwa poziomy ruchu) z dojścia przedniego małoinwazyjnego 39 000 PLN