Staw biodrowy

(znieczulenie ogólne + miejscowe nasiękowe)

W stawie biodrowym rekonstrukcje kostno – stawowe, poprawa bilansu mięśniowego:

W resztkowych zmianach po zwichnięciach i podwichnięciach: osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy, plastyka dachu panewki 16 000 – 20 000 PLN
W niestabilnościach porażennych 16 000 – 20 00 PLN
W deformacjach pozapalnych jałowej martwicy końca bliższego kości udowej 12 000 – 16 000 PLN
W biodrze szpotawym, koślawym 14 000 – 20 000 PLN + implant
W niestabilności biodra z przepukliną oponowo – rdzeniową 14 000 – 18 000 PLN + implant
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki 12 000 – 20 000 PLN + implant
Artroskopia biodra w celu usunięcie produktów rozpadu chrząstki, ciał wolnych 14 000 – 18 000 PLN
Wydłużenie pasma biodrowo – piszczelowego biodrze “trzaskającym 9 000 PLN
Artroskopowa rekonstrukcja w patologiach obrąbka stawowego 14 000 – 18 000 PLN
Artroskopowe uwolnienie w zespole zakleszczania udowo – panewkowego 14 000 – 18 000 PLN
Pełna endoprotezoplastyka stawu biodrowego (operacja + testy bakteriologiczne + endoproteza) 32 000 PLN