Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego

(znieczulenie przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej)

Dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, shavin stawu kolanowego 16 000 – 20 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego shaving stawu kolanowego 17 000 – 20 000 PLN + implant
Rekonstrukcja kompleksu przyśrodkowego, bocznego + szycie łąkotki 14 000 – 16 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego, shaving stawu kolanowego 12 000 – 14 000 PLN + implant
Implantacja łąkotki sztucznej lub allogenicznej 16 000 – 20 000 PLN +implant
Rekonstrukcja więzadeł rzepkowo – udowych w konflikcie rzepkowo – udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki 14 000 – 16 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych 14 000 – 18 000 PLN + implant
Artroskopia kolana w celu usunięcia produktów rozpadu chrząstki stawowej, ciał wolnych, zmian wytwórczych na krawędziach nasad 12 000 PLN
Usuwanie fałdu błony maziowej w zespole fałdu przyśrodkowego i shaving 12 000 PLN
Artroskopowe synomektomie w reumatoidalnym zapaleniu stawów i przerostowych zapaleniach błony maziowej 14 000 PLN
Artroskopowe usuwanie ciał chrzęstnych w chondromatozie stawowej, shaving stawu 12 000 – 16 000 PLN
Uwolnienie w artrofibrozach 14 000 – 16 000 PLN
Uwolnienie w zespołach nadmiernego bocznego przyparcia rzepki 12 000 PLN
Artroskopia kolana, uzupełnienie ubytków chrząstki, mikro złamania 16 000 – 20 000 PLN + implant
Artroskopia kolana z przeszczepem bloczków chrzęstno – kostnych 16 000 – 20 000 PLN
Artroskopia i przeszczep autologicznych chondrocytów 18 000 – 20 000 PLN
Naprawa więzadła pobocznego piszczelowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych i shaving stawu kolanowego 14 000 – 16 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych i shaving stawu kolanowego 14 000 – 20 000 PLN + implant
Uwolnienie w zespole tarcia pasma biodrowo – piszczelowego 12 000 PLN
Usunięcie torbieli podkolanowej Bakera 10 000 PLN
Osteotomie jedno i wielopłaszczyznowe kości piszczelowej i udowej w celu poprawienia osi kończyny dolnej 14 000 – 18 000 PLN + implant
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza  z nawigacją komputerową) 30 000 PLN
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego + ACL (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza  z nawigacją komputerową) 46 000 PLN
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza  z nawigacją komputerową) 30 000 PLN
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki, tłuszczaki 15000 – 20 000 PLN