Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego

(znieczulenie przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej)

Dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, shavin stawu kolanowego od 18 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego shaving stawu kolanowego od 16 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja kompleksu przyśrodkowego, bocznego od 14 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego, shaving stawu kolanowego od 16 000 PLN + implanty
Implantacja łąkotki od 19 000 PLN +implant łąkotki
Rekonstrukcja więzadeł rzepkowo – udowych w konflikcie rzepkowo – udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki od 19 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja więzadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych od 19 000 PLN + implanty
Uwolnienie w artrofibrozach od 14 000 PLN
Uwolnienie w zespołach nadmiernego bocznego przyparcia rzepki od 14 000 PLN
Artroskopia kolana, uzupełnienie ubytków chrząstki, mikro złamania od 18 000 PLN + preparat chrząstkoprzebudowywalny
Artroskopowy Shaving stawu kolanowego + szycie łąkotki od 16 000 PLN + szwy łąkotki
Otwarta naprawa więzadła pobocznego piszczelowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych od 16 000 PLN + implant więzadła pobocznego
Otwarta rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych od 16 000 PLN + implant więzadła pobocznego
Uwolnienie w zespole tarcia pasma biodrowo – piszczelowego od 12 000 PLN
Usunięcie torbieli podkolanowej Bakera od 9 500 PLN
Osteotomie jedno i wielopłaszczyznowe kości piszczelowej i udowej w celu poprawienia osi kończyny dolnej od 16 000 PLN + implanty
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego na przymiarach PCI (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) od 38 000 PLN
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego na przymiarach PCI + ACL (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) od 46 000 PLN
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego NA PRZYMIARACH PCI
(operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową)
od 38 000 PLN
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki, tłuszczaki od 18 000 PLN

Cennik z dnia 08-05-2023 r.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.