Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego

(znieczulenie przewodowe + ogólne dożylne, ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej, podpajęczynówkowe + znieczulenie nasiękowe po zaciśnięciu opaski uciskowej)

Dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, shavin stawu kolanowego 18 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego shaving stawu kolanowego 16 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja kompleksu przyśrodkowego, bocznego 14 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego, shaving stawu kolanowego 14 000 PLN + implanty
Implantacja łąkotki 18 000 PLN +implant łąkotki
Rekonstrukcja więzadeł rzepkowo – udowych w konflikcie rzepkowo – udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki 18 000 PLN + implanty
Rekonstrukcja więzadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych 18 000 PLN + implanty
Uwolnienie w artrofibrozach 14 000 PLN
Uwolnienie w zespołach nadmiernego bocznego przyparcia rzepki 14 000 PLN
Artroskopia kolana, uzupełnienie ubytków chrząstki, mikro złamania 18 000 PLN + preparat chrząstkoprzebudowywalny
Artroskopowy Shaving stawu kolanowego + szycie łąkotki 14 000 PLN + szwy łąkotki
Otwarta naprawa więzadła pobocznego piszczelowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych 16 000 PLN + implant więzadła pobocznego
Otwarta rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych 16 000 PLN + implant więzadła pobocznego
Uwolnienie w zespole tarcia pasma biodrowo – piszczelowego 12 000 PLN
Usunięcie torbieli podkolanowej Bakera 9 500 PLN
Osteotomie jedno i wielopłaszczyznowe kości piszczelowej i udowej w celu poprawienia osi kończyny dolnej 16 000 PLN + implanty
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego na przymiarach PCI (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) 38 000 PLN
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego na przymiarach PCI + ACL (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) 46 000 PLN
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego NA PRZYMIARACH PCI
(operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową)
38 000 PLN
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki, tłuszczaki 18 000 PLN