Staw kolanowy jest wdzięcznym stawem do diagnostyki ultrasonograficznej, gdyż możemy ocenić czynnościowo więzadła poboczne, więzadło rzepki oraz rozścięgno mięśnia czterogłowego, łąkotki i wszystkie przyczepy mięśniowe oraz struktury dołu podkolanowego.

Znacznie trudniej jest ocenić więzadła krzyżowe przednie i tylne ponieważ bariera kostna pozwala nam tylko na ocenę ich przyczepów; przyczep piszczelowy więzadła krzyżowego przedniego, który pokazuje nam stopień napinania się tego więzadła w teście „szuflady przednim” oraz przyczepy udowe obu więzadeł, a także przebieg więzadła krzyżowego tylnego od strony dołu podkolanowego.