Operacje artroskopowe i otwarte stawu łokciowego

(blokada splotu ramiennego + znieczulenie ogólne dożylne, znieczulenie przewodowe + znieczulenie ogólne dożylne, znieczulenie ogólne dożylne + analgezja dożylna kończyny operowanej)

Leczenie artroskopowe: usuwanie ciał wolnych, shaving stawu, korekcje w przykurczach stawu 10 000 – 14 000 PLN
Otwarte małoinwazyjne w celu usunięcia ciał wolnych w zespole kłykcia bocznego kości ramiennej, w zespole rowka nerwu łokciowego (przeniesienie nerwu łokciowego), przykurczów stawu łokciowego, korekcji osi, rekonstrukcje więzadłowe 10 000 – 14 000 PLN
Naprawcze rekonstrukcje w uszkodzeniach pozapalnych i pourazowych 10 000 – 14 000 PLN
Odbarczenie łokcia tenisisty/ golfisty 8 000 PLN
Endoprotezoplastyka główki kości promieniowej 10 000 PLN + endoproteza
Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego 18 000 – 20 000 + endoproteza