Staw skokowy i stawy stopy są bardzo wdzięcznymi stawami do oceny ultrasonograficznej, gdyż pozwalają na ocenę przestrzeni z każdej strony stawu skokowego i stawów tyłostopia, aparatu torebkowo-więzadłowy przedziału bocznego i przyśrodkowego stawu skokowego, ścięgna mięśni stabilizujących dynamicznie staw skokowy i stopę na całym ich przebiegu do brzuśców, od strony podeszwowej rozścięgno podeszwowe oraz mięśnie wewnętrzne stopy.

Możemy dokładnie ocenić stawy śródstopno-palcowe, międzypaliczkowe dynamicznie i statycznie oraz przyczepy i przebieg prostowników i zginaczy palców. Oceniamy zarówno stopień uszkodzenia tych struktur oraz stopień zaawansowania zmian zapalnych.