Śródszpikowe (śródkostne) wydłużanie kończyn dolnych z korekcją osi kończyny

Kwalifikacje do operacji

  • pourazowe skrócenie kości udowej piszczelowej z deformacją kontową,
  • pacjenci z krótszą kością piszczelową lub udową,
  • wydłużanie kończyn dolnych.

Zabieg operacyjny

Zabieg polega na dekortykacji kości udowej lub piszczelowej (przecięcie korówki kości z zachowaniem ciągłości szpikowej). Wprowadzeniu gwoździa sródszpikowego od strony dołu międzykrętarzowego lub dołu między kłykciowego w kości udowej lub do kości piszczelowej przez więzadło rzepki nad guzowatością kości piszczelowej. Gwóźdź śródszpikowy blokujemy śrubami statycznymi.  Programujemy komputer ustalając zakres wydłużenia dziennego i ostatecznego, jeżeli istnieje taka potrzeba także korekcji osi kości udowej lub piszczelowej.

Pacjent porusza się o kulach łokciowych w okresie wydłużania bez kul w okresie przebudowy regeneratu.

Zalety metody wydłużania metodą śródszpikową

Metoda wydłużenia śródszpikowego jest bardzo prosta i wygodna dla pacjenta gdyż obsługa konsoli komputera jest bardzo prosta i polega na używaniu dwóch przycisków, a komputer nie pozwala na jakiekolwiek pomyłki pacjenta. Pacjent ma duży komfort ponieważ aparat umiejscowiony jest w kości, żadne elementy nie wystają na zewnątrz co ułatwia codzienne funkcjonowanie. Aparat może zostać na stałe w kości, nie trzeba go wyjmować. Tego typu wydłużanie minimalizuje możliwość powikłań.

Rehabilitację zaczynamy zaraz po wygojeniu się ran.

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne

Click edit button to change this text.