Wydłużanie kończyn aparatem zewnętrznym

Na pierwszym etapie wydłużania kości wykonujemy przecięcie warstwy korowej, pozostawiając nienaruszony szpik kostny, następnie montujemy aparaty do wydłużania. W drugim etapie czekamy 2 tygodnie, aby zapoczątkowały się procesy naprawcze między odłamami. Po dwóch tygodniach zaczynamy trzeci etap – etap wydłużania. Długość etapu wydłużania zależy od wielkości wydłużenia kości oraz jakości regeneratu. Średnio trzon kości wydłużamy 1 mm dziennie. Raz w tygodniu pacjent przyjeżdża na kontrolę w celu oceny jakości i ukrwienia regeneratu w obrazie ultrasonograficznym, który determinuje dalszy etap wydłużania. Jeżeli w obrazie USG regenerat ma ubytki brzeżne, zatrzymujemy wydłużanie nawet do 7 dni lub zwalniamy proces wydłużania do 0,5 mm dziennie, co często ma miejsce w końcowej fazie wydłużania.

Etapy okresu wydłużania
Kwalifikacja na podstawie RTG całych kończyn dolnych (18 letni pacjent)

RTG po 7 dniach wydłużania 7 mm

RTG po 14 dniach wydłużania 14 mm

RTG kontrolne po 21 dniach (21 mm)

RTG kontrolne po 28 dniach (28 mm)

RTG kontrolne po 35 dniach (35 mm)

RTG kontrolne po 42 dniach (42 mm)

RTG kontrolne po 50 dniach (50 mm)

Etap przebudowy

Po wydłużeniu kończyny zaczynamy czwarty etap, etap przebudowy regeneratu w pełnowartościową kość, która posiada już wszystkie warstwy. Długość etapu przebudowy zależy od wcześniej wspomnianych czynników; stosunek długości kości do wielkości wydłużenia oraz procesów osteogenezy (przebudowy kości), który przebiega różnie u każdego pacjenta, okres ten może trwać od kilku miesięcy do roku czasu. W tym czasie pacjent chodzi w aparatach do wydłużania, które na tym etapie mają funkcję stabilizującą kość. Proces przebudowy możemy przyspieszyć podając w regenerat komórki macierzyste, stosując MBST / program na metabolizm kostny /, Bardzo często u pacjentów w okresie przebudowy dochodzi do osteolizy (rozpuszczania kości) wokół grotów co powoduje powolne przemieszczania się odłamów. W tym okresie poprawiamy oś i stabilizujemy trzon kości gwoździem śródszpikowym w celu kontynuacji okresu przebudowy z zachowaniem prawidłowej osi kończyny. W trakcie całego procesu wydłużania i przebudowy regeneratu pacjent wykonuje w domu ćwiczenia, które zapobiegają skróceniu mięśni i przykurczom stawów. Pacjent porusza się o kulach łokciowych, długość tego okresu jest indywidualna dla każdego pacjenta, tak jak okres przebudowy.

RTG kontrolne z okresu przebudowy regeneratu 5 miesięcy od operacji

RTG kontrolne z końcowej fazy przebudowy regeneratu po 7 miesięcy od operacji

Przebudowany regenerat jest w pełni pełnowartościową mikroskopowo i makroskopowo koscią i równie wytrzymałą na urazy. Wydłużanie kości długich kończyn dolnych wymaga od pacjenta dużej cierpliwości, systematyczności w ćwiczeniach i zachowania zasad sterylności przy zmianach opatrunku wokół grotów (co 3 – 4 dni)

Warte szczególnej uwagi:

Klinika ortopedyczna

Klinika ortopedyczna

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne

Click edit button to change this text.