Wydłużanie kończyn aparatem zewnętrznym:

Operacja + jeden aparat zewnętrzny 46 000 PLN
Operacja + dwa aparaty zewnętrzne 86 000 PLN

Wydłużanie kończyn gwoździem śródszpikowym sterowanym elektromagnetycznie:

Operacja + jeden gwóźdź śródszpikowy PRECICE 95 000 PLN
Operacja + dwa gwoździe śródszpikowe PRECICE 190 000 PLN